ေက်ာင္းသားဗီဇာသက္တမ္း (၃)ႏွစ္တို:ျမွင့္ေပ:ေၾကာင္း EMGS အဖြဲ႔အစည္းမွထုတ္ျပန္

မေလးရွားႏိုင္ငံ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိEducation Malaysia Global Services (EMGS)အဖြဲ႔အစည္းသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားမည္႔ ျမန္မာေက်ာင္းသား/သူမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ EMGS Feesကိုေျပာင္းလဲတိုးျမွင္႔သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ၊ တိုးျမွင္႔လိုက္ေသာေငြပမာဏမွာယခင္ EMGS Fee RM 2700 မွ ယခုRM 3500သို႔တိုးျမွင္႔ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ၊ EMGS Fees တြင္ New application Processing Fee , Medical Screening Fee,  Student Pass Fee , Multiple Entry Visa Fee ,  Insurance , IKad Feeစသည္တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း ၊ တိုးျမွင္႔သတ္မွတ္လိုက္ေသာေက်ာင္းသားVisaသက္တမ္းမွာ - ( ၃) ႏွစ္တာျဖစ္ျပီး၄င္းေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခ်က္ကို ဧျပီလ( ၇) ရက္ေန႔တြင္ ေန႔တြင္စတငအတည္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုဧျပီလ (၁) ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္္ခ်က္အရသိရွိရေၾကာင္း

ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ “Professional Interior Design” ဘာသာရပ္ကိုMSI တြင္ပညာသင္ဆုျဖင္႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

“Rresidential design, commercial design, hospitality design, healthcare design, universal design, exhibition design, and spatial branding.”စသည္႔  Interior designအမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာေလ႔လာႏိုင္မည္႔ ထိုဘာသာရပ္အတြက္Diploma သင္တန္းကာလမွာ - (၂ ႏွစ္ႏွင္႔ ၆ လ) ၾကာျမွင္႔မည္ျဖစ္ျပီးေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္မ်ားမွာ - ဇန္န၀ါရီလ ၊ မတ္လ ၊ ေမလ ၊ ၾသဂုတ္လတု႔ိျဖစ္သည္။KDU Penang University College မွ Diploma သင္တန္းျပီးဆံုးပါကအလုပ္အက္ိုင္အခြင္႔အလမ္းအေနျဖင္႔ (Interior Designer, Furniture Designer , Landscape Planner, Stage Designer, Production Set Designer , Exhibition Designer , Architectural Assistant , Render Artist ) စသည္တို႕တြင္ က်ြမ္းက်င္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
segi-university_big.jpg

Civil Engineering ဘာသာရပ္အတြက္ ေက်ာင္းလခ၏( 50 % ) ကင္းလြတ္ခြင္႔ ပညာသင္ဆုကိုMSI တြင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားမည္႔သူမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ - (၁၀)တန္းေအာင္ျမင္ထားျပီးသူမ်ားအတြက္ (၁၀)တန္းေအာင္ အမွတ္စာရင္း ၊ ေအာင္လက္မွတ္ ၊ HND (Civil) တက္ေရာက္ဆဲ ၊ တက္ေရာက္ျပီးသူမ်ားအတြက္ အမွတ္စာရင္း ၊ Certificate မ်ား ၊ ျမန္မာႏို္င္ငံရွိသိပၸံနွင္႔ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ Engineering ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အမွတ္စာရင္းမ်ားသည္ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္လိုအပ္သည္။ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မွာ- IELTS ( 6.0) ၊ TOEFL (550) ရွိရမည္။ ၄င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မရွိပါက MSI ရံုးခန္းတြင္ Segiတကၠသိုလ္မွစစ္ေဆးေသာအဂ္လိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းျခင္းျဖင္႔ ေျဖဆိုႏိုင္သည္။ International School တြင္တက္ေရာက္ေနေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ IGCSE / GCE ( O) Level / GCE ( A) Level အမွတ္စာရင္းးႏွင္႔ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားလိုအပ္သည္။အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္တြင္ အမွတ္ေကာင္းပါက IELTS / TOEFL ကိုကင္းလြတ္ခြင္႔ရမည္ျဖစ္သည္။
flyar-design-copy.jpg

MSI ႏွင့္ PSB Academy တို႕ပူးေပါင္းျပီးစကၤာပူႏိုင္ငံပညာေရးႏွင့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေဆြးေႏြးပြဲ

Myanmar Search International (MSI) ႏိုင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံ PSB Academy တို႔ပူးေပါင္း၍ “Dr. KohYit Yan PhD (Engineering), University of Leeds ၊ BEng (Hons) in Mechanical Engineering, University of Leeds” အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား၊ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ပညာသင္ေထာက္ပံေၾကးမ်ားအေၾကာင္းကိုရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ (၂) ရက္ဆက္တိုက္က်င္းပသြားမည္။“ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္ ပင္းယခန္းမတြင္ (၂၀၁၆) ခုနွစ္ မတ္လ (၁၉)ရက္ စေနေန႔ ၊ေန႔လည္ (၁) နာရီမွ မြန္းလြဲ (၃) နာရီအထိလည္းေကာင္း ၊မႏၱေလးျမိဳ႔ ဟိုတယ္မႏၱေလးစံပါယ္ျဖဴခန္းမတြင္မတ္လ (၂၀)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ေန႕လည္ (၁) နာရီမွ မြန္းလြဲ (၄)အထိက်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၏မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာေဒၚစုစုလိႈင္ထံမွသိရသည္။
img_5897.jpg

“KDU Penang Univesity College ၏ “The Most Outstanding Agent Awards 2015”ဆုကို MSI မွခ်ီးျမွင့္ခံရ

MSI ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင္႔ KDU University College တို႔သည္ 2014 ႏွစ္မွ စတင္ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ထူးခ်ြန္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အထူးပညာသင္ဆုမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ႏိုင္ခဲ႔ျခင္း၊ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေက်ာင္းသား /သူမ်ားအေတြး အေခၚပိုင္းဆိုင္ရာပြင္႔လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင္႔ MSI တို႔ ပူးေပါင္းျပီး “Scholarship” ပညာသင္ဆုေပးအပ္ ခ်ီးျမွင္႔သည္႔ ပညာေရးျပပြဲမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပထမဦးဆံုးမွန္ကန္ထိေရာက္စြာျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ MSI သည္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ မွန္ကန္တိက်သည္႔ ပညာေရးဆိုင္ရာလမ္းေၾကာင္းေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ မိမိစိတ္ၾကိဳက္သင္႔ေတာ္သည္႔ လမ္းေၾကာင္းေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည္႔၀သည္႔ ပညာေရးဆိုင္ရာအၾကံေပးလမ္းညႊန္ေပးႏိုင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသြားေရာက္ေလ႔လာသင္ၾကားရမည္႔ တကၠသိုလ္မ်ား ၊ ဘာသာရပ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား အတြက္တိက်မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ႔ျခင္းစသည္႔ အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားေၾကာင္႔ 2015 ခုႏွစ္၊ KDU Penang University College ၏ “The Most Outstanding Agent Award” ဆုကို  MSI ကုမၸဏီအားေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔ေၾကာင္းကို KDU  Penang University College ၏ International office / Business Development Manager “Mr. Gerard Boey Kong Hoong“ မွ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

“W.H.Oအသိအမွတ္ျပဳေဆး၀ါးေဖာ္စပ္သည္႔ Pharmacyဘာသာရပ္ကိုMSIတြင္ ေလွ်ာက္ထားေပးေနပါသည္”

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သိပၸံဘာသာကိုအေျခခံေသာဘြဲ႔ဒီဂရီတစ္ခုခုရရွိထားျပီးသူမ်ား ၊ GCE ‘A’ level ၊ Diploma in Science ေအာင္ျမင္ျပီးထားသူမ်ားသည္မေလးရွားႏိုင္ငံAimst University ၏ Bachelor of Pharmacy (Hons)တန္းအတြက္MSI တြင္ စတင္ေလွွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ (၁၀)တန္း ၊ GCE ‘O’ level ေအာင္ျမင္ထားျပီးသူမ်ားအေနျဖင္႔ Aimist University မွ Foundation in Scienceကိုတစ္ႏွစ္ၾကာဦးစြာသင္ၾကားရမည္ျဖစ္ျပီးအဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မွာ - IELTS (5.5) ရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။ Foundation တန္းအတြက္ ေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္မွာ- ( မတ္လ ၊ ေမလ ၊ ဇူလိုင္လ ) တို႕ျဖစ္ျပီးဘြဲ႔ဒီဂရီတန္းအတြက္ ေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္မွာတစ္ႏွစ္လံုးတြင္ (စက္တင္ဘာလ) တစ္ၾကိမ္သာျဖစ္သည္။ ၄င္းဘာသာရပ္အတြက္ေရးေျဖစာေမးပြဲမ်ား ၊ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရျခင္းမ်ား၊( Project work) အတြက္ “Reports (or) Presentations”လုပ္ေဆာင္ရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရျပီးတတိယႏွစ္ (Industrial Training )ကိုပုဂၢလိကေဆးရံု ၊ေဆးခန္းႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ျပီးေနာက္ဆံုးႏွစ္တြင္ (Hospital Trianing) ေဆးကုသမႈႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ၊ ေဆး၀ါးေဖာ္စပ္ျခင္းတို႔ကိုအဓိကလက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏို္င္ငံ၊ Webster တကၠသိုလ္၏ Master တန္း(MBA, MA)အတြက္ (၄၅%)အထူးပညာသင္ဆု

(၂၀၀၄) ခုနစ္မွစ Myanmar Search International (MSI) ႏိုင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းႏွင္႔ ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္အထူးပညာသင္ ဆုမ်ားေပး အပ္လ်က္ရွိရာ(၂၀၁၆) ခုနစ္ မတ္လေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္ Webster တကၠသိုလ္၏ မာစတာတန္းကိုတက္ေရာက္မည္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထူးခ်ြန္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားကိုခ်ီးျမွင္႔ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊၄င္းပညာသင္ဆုမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရတကၠသိုလ္မ်ားမွ မည္သည္႔ဘြဲ႔ဒီဂရီမဆုိရရွိထားျပီးသူမ်ား ၊ ႏိုင္ငံတကာအသိမွတ္ျပဳ ဘြဲ႔ဒီဂရီရရွိထားသူမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီးပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေသာေငြပမာဏရာခိုင္နႈန္းမွာေက်ာင္းလခ၏ (၄၅%)ကိုကင္းလြတ္ေလ်ာ႔ခ်ေပးမည္႔ ပညာသင္ဆုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းပညာသင္ဆုကိုအေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏တိုက္ရိုက္    ေက်ာင္းခြဲျဖစ္ေသာထိုင္းအေျခစိုက္ Webster တကၠသိုလ္၏ျမန္မာႏိုင္ငံရွိတစ္ဦးတည္းကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာMSI ရံုးခန္းအမွတ္ (၂၃၄) ၊ ဒုတိယထပ္ (ညာ)၊ ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ၊ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၌္ သက္ဆိုင္ရာပညာေရးစာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ားျဖင္႔ဇန္န၀ါရီလ(၃၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားျပီးလူကိုယ္တိုင္လာေေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းကိုMyanmar Search International (MSI) ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာေဒၚစုစုလႈိင္ထံမွ သိရွိရသည္။

Engineer ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားမ်ားပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးစကၤာပူေဒၚလာ (2500) ကို MSI ၽႊြင္ေလ်ွာက္ထားႏိုင္

Myanmar Search International (MSI) ႏုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ စကၤာပူႏုိင္ငံ MDIS တကၠသိုလ္တုိ႔ပူးေပါင္း၍ Engineering ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Master Program ပညာသင္ေထာက္ပ႔ံေၾကး စကၤာပူေဒၚလာ(2500) ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔မည္႔ ပညာသင္ဆုမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးပဲြကို(၂၀၁၆) ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္ ၊ MSI Office တြင္ေန႔လယ္ (၂) နာရီမွ ညေန(၄) အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမွသိရသည္။
5.jpg

Webster University မွ “The Most Outstanding Agent “2014-2015 ဆုကို MSI မွခ်ီးျမွင္႔ျခင္းခံရ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိထူးခ်ႊန္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္  ပညာသင္ဆုအမ်ားဆံုးေလွ်ာက္ထားေပးႏိုင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းမတက္ခင္ မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ေစရန္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးႏိုင္ျခင္း ၊ ေက်ာင္းတက္ျပီးေသာ္လည္းထပ္မံလိုအပ္သည္႔အရာမ်ားကိုစိတ္ေက်နပ္သည္အထိ ၀န္ေဆာင္မႈဆက္လက္ေပးႏို္င္ျခင္းတို႕ေၾကာင္႔ ၄င္းဆုကို ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔ေၾကာင္း
fb-design2.jpg

Myanmar Search International မွ ဦးစီးက်င္းပသည့္ ၂၀၁၆ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲၾကီး

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူမ်ားမွာ- ဆယ္တန္းေအာင္ ,IGCSE , GCE O  Level ၊ A Level , ဘြဲ႔ရျပီးသူမ်ားတို႔ျဖစ္ျပၤီး    ၄င္းပြဲေန႔တြင္ျပည္႔စံုေသာပညာေရးအေထာက္အထားဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားတစ္ပါတည္းယူေဆာင္လာပါကတိုက္ရိုက္ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထား ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္စံုစမ္းေဆြးေႏြးလုိပါက Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ရံုးခန္းအမွတ္ (234)  ဒုတိယထပ္ (ညာ) ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ပန္းပဲတန္းျမိဳ႔နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၉၉၁၅၊ ၀၁-၂၅၀၉၂၉၊၀၉-၅၁၀၃၉၁၅သုိ႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။