၁၀ တန္း / IGCSE ေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဆးပညာ လမ္းေၾကာင္းနဲ႕ဘာသာရပ္ေပါင္း( ၂၀၀ ) ေက်ာ္ အခမ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ႔ Medical License Examination ကို၀င္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ဖို႔ ႏွစ္ေပါင္း(၄၀) ၿကာ ပညာေရးနယ္ပါယ္ထဲမွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္းမ်ားစြာကို ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာနဲ႔ ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေသာ QS (Quacquarelli Symonds) ( 5 Star ) အဆင္႔ရွိ Segi University ႏွင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားႏွင္႔ ဘြဲ႔ရျပီးသူမ်ားကို ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားေပးလွ်က္ရွိေသာ MSI ႏိုင္ငံျခား ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ တို့ပူးေပါင္းက်င္းပမည္။

MSI 7th Global Education Fair ႏို္င္ငံတကာပညာေရးျပပြဲၾကီး

ပညာသင္ဆုႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပ႔ံေၾကးေငြမ်ားကုိ ေက်ာင္းလခ၏ 25%, 30%, 40%, 50%, 75%, 80%, 100% အထိရယူေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီးသြားေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ- Canada, England, Australia ႏုိ္င္ငံအသီးသီးတုိ႔၏အစုိးရပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္    Pre-University, Medicine, Health Science, Bioscience, Pharmacy, Environmental Science, Engineering & New Energy Science, Marine Biotechnology, IT & Computing Technology, Aviation, Arts & Social Science, Animation, Architecture, Interior Design, Fashion & Product Design, Make up & Hair Design Creation, Business, ACCA, Hospitality & Tourism Management, Culinary Arts, Law, Mass Communication (Media), Public Relations, International Relations, HR(Human Resource), Secondary Education, Education Leadership Management ႏွင့္ Humanities စသည့္ဘာသာရပ္မ်ားကုိေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ၄င္းပြဲေန႔တြင္တက္ေရာက္ေလွ်ာက္ ထားေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္မိဘမ်ားအား ႏုိ္င္ငံတကာတကၠသုိလ္မ်ားမွ (Admission Officer) မ်ားကုိယ္တုိင္ (one to one Discussion) တစ္ဦးခ်င္းတုိက္ရုိက္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား၊ Scholarships & Job Opportunities မ်ားကုိအေသးစိတ္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား၊ေက်ာင္းဝင္ေၾကးေလ်ာ့ေပါ႔ခံစားခြင့္မ်ား ‘Study-Grant’ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အတူ ’အခမဲ႔’ ေဆးစစ္ေပးျခင္း (Free Medical Check Up) မ်ားပါမက်န္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားကုိေပးအပ္မွာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းတက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနသူအတြက္ Intership Program’ ႏွင့္တက္ေရာက္ၿပီးဆုံးသူမ်ားအတြက္ Partner Companies မ်ားတြင္အလုပ္ရရွိေစရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိလည္းရရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္မိမိလက္ရွိတက္ေရာက္ေနေသာအေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိ္င္ငံမ်ားမွ တဆင့္ UK, USA, Australia, Canada, Switzerland အစရွိသည့္ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားသုိ႔ Study Abroad & Transfer Program မ်ားျဖင့္အလြယ္တကူကူးေျပာင္း သင္ယူႏုိင္သည့္ထူးျခားေသာအခြင့္အေရးမ်ား ၊အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကုိရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

KDU (ပီနန္) တကၠသုိလ္မွ ေပးအပ္ေသာ (30% , 50% , 80%) ပညာသင္ဆု၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ ေဆြးေႏြးပြဲ

မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအသိအမွတ္ျပဳ 6 Star Outstanding Award ဆုရ KDU (ပီနန္) တကၠသုိလ္၏ (30% , 50% , 80% ) ပညာသင္ဆု ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ အဓိကတရားဝင္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္  KDU (ပီနန္) University College ၏ An Oustanding International Student Recruiatment Partner – 2015 ဆုရ Myanmar Search International ( MSI ) ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ေဆာင္မွဳက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ ရက္ (စေနေန႕) ေန႕လည္( ၁ )နာရီမွ ညေန( ၃) အထိ Sule Shangri-La Hotel (ေတာင္ငူခန္းမ) တြင္လည္းေကာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္ ေမလ၂၁ ရက္ေန႕ မနက္ (၁၀ )နာရီမွ မြန္းတည့္ (၁၂) ထိ Sedona Hotel (အစည္းအေဝးခန္းမ) တြင္ဆက္တုိက္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

MSI ၏ (၁၀၀%) အေမရိကန္ Webster တကၠသိုလ္ပညာသင္ဆုႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ (၁၀) တန္းေျဖဆိုေအာင္ျမင္ျပီးေသာ ေက်ာင္သူ/ေက်ာင္းသားမ်ား အမ်ားဆံုးသြားေရာက္ ပညာသင္ၾကား လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ၏ တစ္ခုတည္းေသာ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ Webster University ၏ “ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္” (၁၀၀%) ပညာသင္ဆုႏွင့္သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ဖလွယ္ျခင္းေဆြးေႏြးပြဲကို Myanmar Search International (MSI) မွ ၾကီးမွဴး၍ ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၅) ရက္ (စေနေန႔) ေန႔လည္ (၁) နာရီ မွ ညေန (၃) နာရီအထိ Novotel Hotel (Bagan ခန္းမ) တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးစီးခဲ့သည္။၄င္းပြဲေန႔တြင္ စိတ္၀င္တစားလာေရာက္ေမးျမန္းသူ မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။စံုစမ္းေမးျမန္းသူအမ်ားစု မွာ (၁၀)တန္းေျဖဆိုျပီးသူမ်ားျဖစ္ျပီး ဒုတိယအမ်ားစုမွာ ဘြဲ႔ရျပီးသူမ်ား၊ပုဂၢလိက International School မွ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္း သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

MSI ၏ (100%) အေမရိကန္ပညာသင္ဆုႏွင့္ေထာက္ပံ့ေၾကးေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ (၁၀)တန္းေျဖဆိုျပီးသူမ်ား၊ IGCSE, LCCI (UK), HND(UK), ABE(UK) အစရွိသည့္ ပုဂၢလိကသင္တန္း ေက်ာင္းမ်ား အစိုးရတကၠသိုလ္တက္ေရာက္ဆဲ ႏွင့္ ဘြဲ႕ဒီဂရီတန္းေအာင္ျမင္ျပီးေသာ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား အမ်ား ဆံုးသြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၏ တစ္ခုတည္းေသာ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ Webster University ၏ “ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္” (၁၀၀%) ပညာသင္ဆုႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေဆြးေႏြးပြဲကို ႏိုင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ပညာေရးအတိုင္ပင္ခံနယ္ပယ္မွာ  (၁၀)ႏွစ္ သက္တမ္းရွိ “The Most Outstanding Award” ဆုရ Myanmar Search International (MSI) မွ ၾကီးမွဴး၍ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၅) ရက္ (စေနေန႔) ေန႔လည္ (၁) နာရီ မွ ညေန (၃) နာရီအထိ Novotel Hotel (Bagan Room) တြင္ လည္းေကာင္း ၊  မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၆) ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) ေန႔လည္ (၁) နာရီ မွ ညေန (၃) နာရီအထိ Hotel Marvel (Pinya Meeting Room) တြင္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ေက်ာင္းလခကို (၁၀၀%) ပညာသင္ဆုအျဖစ္အျပည္ အ၀ကင္း လြတ္ခြင့္ေပးမည့္အျပင္ (၃၀% ၊ ၄၀% ၊ ၅၀% ၊ ၆၀%) ကိုပညာေရးရမွတ္အေပၚမူတည္ျပီး ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ၄င္းပြဲေန႔တြင္ Mr.PHILLIP EDWIN GWAL TNEY , (Director of Student Affairs of  Webster University) ပုဂၢိဳလ္မွ လာေရာက္ေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ ၾသစေၾတးလ် တကၠသိုလ္ေက်ာင္းခြဲ James Cook University အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးပြဲ

James Cook University ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက (၂၄.၂.၂၀၁၇) ရက္ ေသာၾကာေန႔၊ ေန႔လည္ (၂) နာရီမွ ညေန (၄) နာရီအထိ Myanmar Search International Education Consultancy Services Co.,Ltd (MSI) ရံုးခန္းတြင္  တစ္ဦးခ်င္းအေသးစိတ္လာေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ လာေရာက္ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္း၊ အေထာက္အထားမ်ားကိုလည္း တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္လာျခင္းျဖင့္ မွန္ကန္တိက် ေသခ်ာေသာ အၾကံျပဳမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI) မွသိရွိရသည္။

10 th Anniversary MSI Scholarship Exhibition

ပညာသင္ဆုေငြ နွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ားကို ေက်ာင္းလခ၏( 30%, 40 %, 50 %, 75%, 80%, 100% ) အထိ ကင္းလြတ္ခြင္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္မည့္အျပင္ လစာ ၀င္ေငြရအလုပ္သင္ ကာလမ်ားႏွင္႔ Work-ready ျဖစ္ေစေသာ Programs မ်ားကို တြဲဖက္ သင္ၾကားေပးသည္႔ တကၠသိုလ္မ်ားပါ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ၄င္းေက်ာင္းမ်ားမွ ဘြဲ႔ရရွိျပီး ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ရရွိနုိင္မည့္  ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္အကိုင္အခြင္႔အလမ္းမ်ား၊ လစာႏႈန္းထားမ်ားကိုပါ တစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေႏြးေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္းပါ၀င္သလို ထိုပြဲတက္ေရာက္ျပီး MSIမွ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ တိက်မွန္ကန္စြာ စာရင္းေပးသြင္းျခင္းျဖင့္ MSI၏ (၁၀)နွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အထူးခံစားခြင့္ျဖစ္ေသာ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္း၀င္ေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား၊ ေလွ်ာ့ေပါ့ ခံစားခြင့္မ်ား နွင့္ နုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ အခမဲ့ က်န္းမာေရးေဆးစစ္မႈမ်ား စသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ရရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Webster University ၏ ၁၀၀ % ပညာသင္ဆုႏွင့္ ၅၀ % ပညာသင္ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲ

          Webster တကၠသိုလ္၏ (၁၀၀ %) ပညာသင္ဆု ေက်ာင္းသား/သူ (၁) ဦးႏွင့္ ( ၅၀ %) ပညာသင္ဆု ေက်ာင္းသား/သူ (၃) ဦးအား  ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ပြဲအခမ္းအနား( American Webster Scholarship Achievement Award 2017) ကိုWebster တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ Mr.Keith E .Welsh (Ph.D) ႏွင့္ International Recruitment Manager  Ms.Jaswani RL Rana တို႔ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းပြဲေန႔တြင္ “ Top Ten’’ ထူးခြ်န္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းအျပင္  Ms.Jaswani RL Rana မွလည္း Webster တကၠသိုလ္၏ အေၾကာင္း

TMC Academy ၏ ပညာသင္ဆု ေဆြးေႏြးပြဲ

စင္ကာပူနုိင္ငံရွိ TMC Academy နွင္႔ Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ စင္ကာပူႏိုင္ငံႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ခလစာခံစားခြင့္ Industrial Attachment၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏အစိုးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ Australia ႏိုင္ငံရွိ Monash ႏွင့္ Griffith တကၠသိုလ္တို႔၏ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲကို  ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Parkroyal Hotel (Padamyar Room 4) တြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၂၉ရက္) မြန္းလြဲ (၂) နာရီမွ (၄) နာရီအထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းပြဲေန႔တြင္ TMC Academy နွင္႔ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာတကၠသိုလ္မ်ားအေၾကာင္းနွင္႔ ပညာသင္ဆုမ်ားအေၾကာင္းအျပင္္ Bundle Grant (စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၈၀၀)၊ႏွင့္ေက်ာင္းေလွ်ာက္ လႊာေၾကး ယခင္(စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၆၇.၅ ) ကိုယခု (စင္ကာပူေဒၚလာ ၉၆.၃၀ ) ျဖင့္ခံစားခြင္႔မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားမွာ ျဖစ္သည္။

2016 ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားတဲ ့အခါ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္မည့္တကၠသိုလ္ေတြရဲ  ့အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားက ိုေသခ်ာမွတ္သားျပီး ျပင္ဆင္ရပါမယ္။  ဆယ္တန္းေအာင္ ျမင္ျပီးသူျဖစ္ပါက ဆယ္တန္း ေအာင္လက္မွတ္၊ ဆယ္တန္းအမွတ္စာရင္း လိုအပ္ပါတယ္၊ ဘြဲ႔ရျပီးMasterတန္းတက္မည္ဆိုပါက အစိုးရတကၠသိုလ္ဘြဲ ့လက္မွတ္အမွတ္္စာရင္းႏွစ္ အလိုက္လိုအပ္ပါတယ္။Englishစာ အတြက္ကေတာ ့IELTS (or)TOEFL လိုအပ္ပါတယ္။IELTS (or) TOEFLအမွတ္စာရင္းမရွိပါက ပညာသင္ဆုေပးမယ့္ တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕၀င္ခြင့္စာေမးပြဲကို Myanmar Search International (MSI) ရံုးခန္းတြင္ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္း၍  ေျဖဆိုႏိုင္ပါတယ္။