kdu_penang.jpeg

ပညာသင္ဆု (၈၀%) ျဖင္႔ IMI University Center (ဆြတ္ဇာလန္) မွ ဒီပလုိမာ/ဘြဲ႔ဒီဂရီမ်ားကုိ MSI မွေလွ်ာက္ထား

ယခုအခါျမန္မာနုိင္ငံမွေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ တရုတ္လူမ်ဳိးမ်ားအမ်ားဆံုးေနထုိင္ေသာမေလးရွားနုိင္ငံပီနန္ျမိဳ႔ရွိKDU (ပီနန္) တကၠသုိလ္မွ ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးဆုကုိ (၈၀%) အထိေပးအပ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္း (၈၀%) ပညာသင္ဆုကုိယခု၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္တြင္ တက္ေရာက္မည္႔ေက်ာင္းသားေမာင္ေဇာ္ပာိန္းကလက္ခံရရွိထားျပီးသင္ယူမည္႔ဘာသာရပ္မွာDiploma in International Hotel & Tourism Management ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းေက်ာင္းသားမွာ ျမန္မာနုိင္ငံမွတကၠသိုလ္၀င္တန္းကုိ (၄)ဘာသာဂုဏ္ထူး၊ အမွတ္ေပါင္း (၅၀၀) ေက်ာ္ျဖင္႔ေအာင္ျမင္ထားေသာေက်ာင္းသားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းကဲ႔သုိ႔ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ားအား KDU ေက်ာင္းမွ ပညာသင္ဆုမ်ားေပးအပ္လ်က္ရွိေၾကာငး္ Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ မွ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာေဒၚစုစုလိႈင္ထံမွသိရွိရပါသည္။

IMU History

International Medicine University (IMU) တကၠသုိလ္ကုိ International Medical College (IMC) မွအေျချပဳ၍ ၁၉၉၂ တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။International Medical University (IMU) သည္
၁၉၉၁တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ စိတ္၀င္စားစရာအေကာင္းဆုံးတကၠသုိလ္တစ္ခုျဇစ္သည္။ Datuk Dr Kamal Salih, Dr Mei Ling Young, နွင့္ Dr Saidi Hashim တုိ့သည္ ကမာၻေက်ာ္ ေဆးပညာဆုိင္ရာ
ထူးခၽြန္သူမ်ားျဖစ္ေသာ International Medical College (IMC) မွ Professor Ron Harden and Professor Ian Hart တုိ့နွင့္ပူးေပါင္းျပီး ပညာေရးပုိင္းဆုိင္ရာ အဖြဲ႕တစ္ခုကုိတည္ေထာင္ခဲ့သည္။
Professor Ong Kok Hai သည္ေနာက္ပုိင္းတြင္ထုိအသင္းနွင့္ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ထုိသုိ့ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္မေလးရွားအစုိးရ၏ နုိင္ငံအတြင္းဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳနူိင္ေသာအေကာင္းဆုံးပညာေရးစင္တာျဖစ္
လာရန္နွင့္မေလးရွားနူိင္ငံရွိေက်ာင္းသားမ်ား Doctors and Healthcare Professionals မ်ားျဖစ္လာနူိင္ရန္နွင့္မိမိတုိ့လုိခ်င္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ေဆးပညာပုိင္းဆုိင္ရာ
သင္ၾကားေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားနင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ ပေရာဂ်က္မ်ား အေပၚယုံၾကည္နုိင္ေလာက္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ားျပီး အေထာက္အကူျပဳေပးနုိင္ၾကသည္။ဒါပင္မဲ့အဲဒီလုိျပဳလုပ္ျခင္းဟာ တျဖည္းျဖည္း
ခ်င္းျပဳလုပ္သည့္ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ျဖစ္သလုိ ၊ စနစ္တက် အေျချပဳဖြဲ့စည္းထားျခင္း ၊ အေကာင္းဆုံးေဆးပညာရပ္ဆုိင္ရာသင္ရုိးညြန္းတမ္းမ်ားျဖစ္ျခင္း ၊ Partner Medical Schools (PMP) မ်ားမွေမွးယူထားေသာ
ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည္ထုိ့ျပင္ထုိဘာသာရပ္မ်ားသည္ အဆန္းသစ္ဆုံး ဘာသာရပ္အျဇစ္ပေရာဂ်က္ျပဳလုပ္ရပ္တည္လုိေသာဘာသာရပ္အျဖစ္ရည္ရြယ္ထားသည္။
kdu-pg-campus.jpg

KDU(ပီနန္) ေပးအပ္ေသာပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးဆုမ်ားကုိ MSI မွေလွ်ာက္ထားေသာေက်ာင္းသားနွစ္ေယာက္ရရွိ

ေမာင္စုိင္းမင္းထက္နုိင္သည္ (၇၀%) ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးဆုကုိရရွိထားျပီး Diploma i Electrical & Electronic Engineering (Mechatronics) ကုိ KDU ပီနန္တြင္ စတင္တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး တကၠသိုလ္၀င္တန္းကုိ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊ ေတာင္သူျမိဳ႔မွ (၂)ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင္႔ ေအာင္ျမင္ခဲ႔သူျဖစ္သည္။ ေမာင္ေဇာ္ပာိန္းသည္ (၈၀%) ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးဆုျဖင္႔ Diploma in International Hotel & Tourism Management (IMI University Centre, Switzerland) ကုိတက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေဇာ္ပာိန္းသည္ ပညာသင္ေထာက္ပ႔ံေၾကးဆုကုိ MSI နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမွ ေလွ်ာက္ထားေပးမႈျဖင္႔ ရရွိခဲ႔ျပီး University of Medicine ကုိ တတိယနွစ္ေအာင္ထားသည္႔အျပင္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းကုိ (၄)ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင္႔ အမွတ္ (၂) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း လမ္းမေတာ္ျမိဳ႔နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔မွ ေအာင္ျမင္ထားသူျဖစ္သည္။
cardiff-met.jpg

Cardiff Metropolitan University မွ MBA ဘြဲ႔ကုိျမန္မာက်ပ္ေငြသိန္း(၆၀)ခန္႔ျဖင္႔ WIC တြင္သင္ယူနုိင္ျပီ

London School of Commerce (LSC) ၏ ေက်ာင္းခြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ Westminister International College (WIC) သည္ မေလးရွားနုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းပညာေရးစနစ္ျဖင္႔ စနစ္တက်သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မေလးရွားနုိင္ငံ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန Ministry of Higher Education (HOHE) နွင္႔ National Accreditation Board in Malaysia (MQA) တုိ႔၏ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံထားရေသာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းျဖစ္ျပီး၊ အဂၤလန္နုိင္ငံရွိ Cardiff Metropolitan University မွ MBA ဘြဲ႔ကုိသင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ Cardiff Metropolitan Universiity သည္ " The Times Good University Guide" တြင္ အလုပ္အကုိင္အမ်ားဆံုးရနုိင္ေသာတကၠသုိလ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပျခင္းခံထားရျပီး ၄င္း MBA ဘြဲ႔ကုိ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း (၆၀) ၀န္းက်င္ျဖင္႔သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ MBA သင္တန္းကာလမွာ (၁) နွစ္သာ ၾကာျမင္႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ ေဒၚစုစုလိႈင္ထံမွ သိရွိရပါသည္။
campus-facade_dusk_466x279.jpg

PSB Academy တြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ အဂၤလန္နုိင္ငံတုိ႔မွ စီးပြားေရးဘာသာရပ္မ်ားကုိ MSI တြင္ေလွ်ာက္ထားနုိင္ျပီ။

Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမွ ၾသစေၾတးလ်နွင္႔ အဂၤလန္နုိင္ငံတုိ႔မွ စီးပြားေရးနွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ စင္ကာပူနုိင္ငံ PSB Academy တြင္ ေလွ်ာက္ထားတက္ေရာက္ သင္ယူနုိင္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္း PSB Academy သည္ နုိင္ငံတကာကမာၻထိပ္တန္း တကၠသုိလ္မ်ားျဖစ္ေသာ  Conventry University (CU)/ Edinburgh Napier University (ENU)/ University of London (UOL)/ University of Wollongong (UOW)/ University of Newcastle (UON)/ Loughborough University (LU) တုိ႔နွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာေၾကာင္႔ ထုိစီးပြားေရးဘာသာရပ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ား မိမိၾကိဳက္နွစ္သက္ရာတကၠသုိလ္မ်ား၏ ဘြဲ႔ဒီဂရီတန္းကုိ တက္ေရာက္သင္ယူနုိင္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိတကၠသုိလ္တြင္ စီးပြားေရးဘာသာရပ္အတြက္ Certificate (တကၠသုိလ္အၾကိဳတန္း) အျပင္၊ Diploma (ဒီပလုိမာတန္း)၊ Bachelor (ဘြဲ႔ဒီဂရီတန္း) နွင္႔ Master (မာစတာတန္း) မ်ားအထိတက္ေရာက္သင္ယူနုိင္ေၾကာင္း MSI မွသိရွိရပါသည္။
rotate.php_.jpg

ထုိင္းနုိင္ငံ Webster ေက်ာင္းလချဖင္႔ နုိင္ငံတကာရွိ ေက်ာင္းခြဲမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားနုိင္

အေမရိကန္၊ အာဖရိက၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ နယ္သာလန္၊ အဂၤလန္၊ တရုတ္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္၊ မက္စီကုိ၊ ထုိင္းနုိင္ငံရွိ ဖြင္႔လွစ္ထားေသာ ေက်ာင္းခြဲ ၁၀ ခုသုိ႔ Semester ၂ ခု (ပညာသင္နွစ္ တစ္နွစ္စာ) အလွည္႔က်ေျပာင္းေရႊ႔တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားခ်င္ေသာ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားအတြက္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္မွစ၍ Study Abroad Program ကုိ ထုိင္းနုိင္ငံ Webster တကၠသိုလ္ေက်ာင္းခြဲမ်ားသုိ႔ တစ္နွစ္တာ ေျပာင္းေရႊ႔ ပညာသင္ယူခ်င္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတက္ေရာက္ခဲ႔ေသာ မူလ တကၠသိုလ္ေနရာ၏ ေက်ာင္းလချဖင္႔ သြားေရာက္တက္နုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တက္ေရာက္မည္႔ နုိင္ငံ၏ ေနထုိင္စားစရိတ္သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ ေဒၚစုစုလိႈင္ထံမွ သိရွိရပါသည္။
keele_university.jpg

Keele University (UK) မွ ဒီပလုိမာနွင္႔ ဘြဲ႔ဒီဂရီကုိ ပညာသင္ဆုျဖင္႔ MSI တြင္ေလွ်ာက္ထားနုိင္ျပီ

စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာရပ္နွင္႔ သက္ဆုိင္ေသာဘာသာရပ္မ်ားကုိ ဒီပလုိမာတန္းနွင္႔ ဘြဲ႔ဒီဂရီတန္းအတြက္ အဂၤလန္နုိင္ငံ Keele University မွတုိက္ရုိက္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမွ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ ေဒၚစုစုလိႈင္ထံမွသိရွိရပါသည္။ ထုိ Keele University သည္ UK နုိင္ငံရွိ တကၠသုိလ္မ်ားထဲတြင္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္အတြက္ The Complete University Guide ၏စစ္တမ္းအရ Ranking (43) ေနရာတြင္ရပ္တည္ေနျပီး
19.jpg

Murdoch University

Murdoch University ကုိ ၁၉၇၃ ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ျပီး အထင္ရွားဆံုးနွင္႔ တုိးတက္မႈအရွိဆံုးတကၠသုိလ္တစ္ခုအျဖစ္တည္ရွိေနသည္။ ၁၉၇၅ ခုနွစ္မွစ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားစတင္လက္ခံသင္ၾကားေပးျပီး Murdoch University တြင္ Teaching Excellence, Research, Student Satisfication မ်ားေၾကာင္႔ နုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳတကၠသုိလ္အျဖစ္ ၾသစေၾတးလ်နုိင္ငံတြင္ ဦးေဆာင္ေနသည္႔ တကၠသိုလ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ Murdoch University တြင္ ေက်ာင္းသားေပါင္း (22,000) ေက်ာ္ရွိျပီး၊ ၀န္ထမ္းစုစုေပါင္း 2,000 ခန္႔နွင္႔ အေတြးအျမင္သစ္မ်ား၊ စူးစမ္းရွာေဖြတီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားကုိ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ေက်ာင္းမွျဖည္႔စြမ္းေပးသည္႔ State of the art facilities၊ အနုပညာခန္းမ၊ ရွပ္ရွင္ရံု၊ အသံသြင္းခန္းမ၊ အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈနွင္႔ ေရြးခ်ယ္သင္ၾကားနုိင္သည္႔ ဘြဲ႔ၾကိဳတန္း၊ ဘြဲ႔လြန္တန္း အစရွိသည္႔ ဘာသာရပ္မ်ားရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ ေက်ာင္းသားမ်ား အလြန္နွစ္သက္ၾကမည္႔ တကၠသုိလ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Murdoch University တြင္ အဓိကပံ႔ပုိးသင္ၾကားေပးေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ- Accounting, Biomedical Science, Chiropractic Science, Criminology, Early Childhood and Primary Education, Environmental Science, Law, Nursing, Primary Education, Psycholgy, Security Terrorism and counterterrorism နွင္႔ Veterinary Science အစရွိသည္႔ ဘာသာရပ္မ်ားစြာကုိသင္ယူနုိင္ပါသည္။
1340308978-1-monash-university-student-housing-clayton-3-john-gollings.jpg

Monash History

Monash University သည္ ၾသစေၾတးလ်နုိင္ငံ Melbourne ျမိဳ႕တြင္တည္ရွိကာ၊ ၾသစေၾတးလ်နုိင္ငံ၏ ဒုတိယလူေနထူထပ္ျပီး ရာသီဥတုမွ်တသည္႔ ျမိဳ႕ေတာ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၅၈ ခုနွစ္တြင္ Monash University ကုိ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ျပီး ဗစ္တုိးရီးယားနုိင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ေရွးေပာာင္းတကၠသုိလ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ကတည္းက ကမာၻတစ္၀န္းလူေနမႈအဆင္႔အတန္း အျမင္႔မားဆံုးနုိင္ငံအျဖစ္ရပ္တည္ေနျပီး ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးနွင္႔ အားကစားက႑တုိ႔တြင္လည္း နာမည္ရျပီးသား နုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
rotate.php_.jpg

Webster University Thailand Campus ၏ Study Abroad Program

Webster University Thailand Campus ၏ ေက်ာင္းခဲြ (၁၀) ခုသို ့Semester (၂) ခု (ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္စာ) အလွည့္ က်ေၿပာင္းေရႊ ့ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားလိုေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ ရွိ ေက်ာင္းလခ အတိုင္းအၿခားေသာ ေက်ာင္းခဲြမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ Study Abroad Program ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံ Webster University မွ စတင္မည္ၿဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။