min-thike-htun.jpg

Min Thike Htun Interview

“ ႀကိဳးစားပါ” ေအာင္ျမင္မႈကလက္တစ္ကမ္းမွာရွိပါတယ္။  ေက်ာင္းၿပီးလို႔ကိုယ့္ႏိုင္ငံျပန္ လာၿပီး  ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးျပဳ  ကိုယ္ကိုတိုင္လည္းက်င့္၀တ္သိကၡာႏွင့္အညီ  ႀကီးပြားေအာင္ ျမင္ၿပီးစီးပြားေရးသမားေကာင္း  တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ၿပီးေက်ာင္းလခကို (၄၀%) ကင္း လြတ္ခြင့္ရခဲ့တဲ့  မႏၱေလးေက်ာင္းသား မင္းသိုက္ထြန္း @ Terry။
၁။ အမည္၊ အသက္၊ ေနရပ္လိပ္စာ။
    မင္းသိုက္ထြန္း@ Terry လို႔ေခၚပါတယ္။  အသက္က (၂၀) ရွိပါၿပီ။  မႏၱေလးမွာေနပါတယ္။
၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေနာက္ဆံုးၿပီးဆံုးခဲ့တဲ့  ပညာအရည္အခ်င္းနဲ႔   တက္ေရာက္သင္ယူေနတဲ့ေက်ာင္း  အမည္္နဲ႔ဘာသာရပ္။
      မႏၱေလးရတနာပံုတကၠသိုလ္မွာ Law Major (First Year) တက္ခဲ့ပါတယ္။  Webster University Thailand Campus (Bangkok Center) မွာ International Business Management (BA.IB) ကိုတက္ေရာက္သင္ယူေနပါတယ္။  Myanmar Search International (MSI) ႏိုင္ငံျခားပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔တိုင္ပင္ၿပီး   ဘာသာရပ္ေရြးခ်ယ္မွန္ကန္ဖို႔အတြက္  အခ်ိန္ယူၿပီးေသခ်ာေဆြးေႏြးခဲ့ တယ္။
၃။ Webster University (Thailand Campus) ရဲ႕ International Business ဘာသာရပ္ကိုေရြးခ်ယ္ ရတဲ့အေၾကာင္းရင္း။
     International Business Organization တစ္ခုရဲ႕စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္  စည္းရံုး ေရးးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို  လက္ေတြ႕က်က်သင္ယူခ်င္တယ္။  ေက်ာင္းၿပီးလို႔ကိုယ့္ႏိုင္ငံျပန္လာ ၿပီးႏိုင္ငံ့အက်ိဳးျပဳ    ကိုယ္တိုင္လည္းႀကီးပြားေအာင္ျမင္တဲ့    စီးပြားေရးသမားေကာင္းျဖစ္ခ်င္လို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။
၄။ အေမရိကန္ International Business ဘာသာရပ္မွာဘာေတြသင္ၾကားရလဲ၊  လူ႔ေဘာင္ေလာက လုပ္ငန္းခြင္၀င္တဲ့အခါ  ဘယ္လိုေတြအက်ိဳးျုပဳလဲ။
      International Marketing, International Business Law, International Business Management ဘာသာရပ္ေတြကိုသင္ၾကားရပါတယ္။  ေက်ာင္းၿပီးလို႔လုပ္ငန္းခြင္ထဲ၀င္ၿပီး  ႏိုင္ငံ တကာနဲ႔ရင္ေဘာင္တန္းၿပီး   အလုပ္လုပ္ကိုင္တဲ့အခါ  ႀကံဳေတြ႕လာႏုိင္တဲ့စြန္႔စားမႈေတြကို နည္းႏိုင္ သမွ်နည္းေအာင္ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ဖို႔  အေတြ႕အႀကံဳေတြအမ်ားႀကီးရပါတယ္။
၅။ ပညာသင္ဆုရာခိုင္ႏႈန္းဘယ္ေလာက္ရခဲ့လဲ၊  ဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားခဲ့လဲ၊  Myanmar Search International (MSI) နဲ႔ဘယ္လိုေဆြးေႏြးၿပီး   ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာလဲ။
      ပညာသင္ဆုကေတာ့ေက်ာင္းလခရဲ႕ (၄၀%) ကင္းလြတ္ခြင့္ရခဲ့တယ္။  အစကတည္းကႏိုင္ငံျခား ထြက္ဖို႔အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ဘယ္လိုသြားရမလဲမသိဘူး။  သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရဲ႕  အဆက္အသြယ္နဲ႔ MSI ကိုသြားတယ္။  MSI ကေနၿပီးမွစိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔  ဘယ္ႏိုင္ငံမွာဘယ္ ေက်ာင္းေကာင္းေးတြကို  တက္ရမလဲဆိုတာေသခ်ာရွင္းျပၿပီး  ေနာက္ဆံုးမွာကုန္က်စရိတ္သက္ သက္သာသာနဲ႔  ပညာသင္ဆုေတြေပးေနၿပီး   အေမရိကန္ဘြဲ႕ဒီဂရီကို Webster University (Thailand Campus) ကိုေရြးျဖစ္တာပါ။  MSI ကျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ  ပညာသင္ဆုေတြအမ်ား ဆံုးေလွ်ာက္ထားေပးတဲ့  ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့အတြက္ကၽြန္ေတာ္တို႔လို (၁၀) တန္းၿပီးတဲ့ေက်ာင္းသား ေတြအတြက္   အမ်ားႀကီးအားကိုးလို႔ရတယ္။
၆။ အေမရိကန္ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကို  ေရြးခ်ယ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္း။
     အေမရိကန္ပညာေရးက  Flexible ျဖစ္တယ္။  သူက Credit System နဲ႔သြားတာဆိုေတာ့ ဒီဘာ  သာရပ္ယူထားရင္  ဒီဘာသာရပ္ပဲတက္ရမယ္ဆိုတာမရွိဘူး။  ေရြးခ်ယ္လို႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆို International Business Management Major ယူထားတယ္။  (128) Credit ျပည့္ရင္ဘြဲ႕ရၿပီ။
၇။ Bachelor ဘြဲ႕ရေအာင္ျမင္ၿပီးတဲ့အခါ  ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္မယ့္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔အနာဂတ္။
     ေလွ်ာက္ရမယ့္လမ္းေၾကာင္းထက္  ကၽြန္ေတာ္ေလွ်ာက္ခ်င္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကေတာ့  အခုလိုတံခါး ေတြပြင့္ၿပီး  ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်တိုးတက္ေနတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံမွာပဲ  ျပည္ပကအေတြ႕အႀကံဳေတြနည္းစနစ္ ေတြကိုအသံုးခ်မယ္။  ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ခၽြန္ၿပီးေအာင္ျမင္တဲ့  စီးပြားေရးသမားတစ္ေယာက္  ျဖစ္ခ်င္ပါ တယ္။  မိသားစုနဲ႔ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလံုးက  အားကိုးရတဲ့သူျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။  အခြင့္သင့္ရင္ ေတာ့ MSI နဲ႔တိုင္ပင္ၿပီး Master ဆက္တက္ျဖစ္္ရင္တက္မယ္။
၈။ International ေက်ာင္းသူ/သားေတြအတြက္ School Activities, Internship (အလုပ္သင္) နဲ႔ပက္ သက္ၿပီးအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း။
      School Activities ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ Semester တိုင္းလုိလိုရွိပါတယ္။  ေက်ာင္းသားအသစ္ ေတြနဲ႔ေက်ာင္းသားအေဟာင္းေတြကို  ခင္မင္ရင္းႏွီးေအာင္ဆိုၿပီး  ေက်ာင္းကေပ်ာ္ပြဲစားခရီးေတြစီ စဥ္ေပးတယ္။  Internship (အလုပ္သင္) ကာလအေနနဲ႔ကလည္း Semester တစ္ခုခ်င္းစီကို Career Internship Fair တစ္ခါလုပ္ေပးတယ္။  ထိုင္းမွာရွိတဲ့ထိပ္သီးကုမၸဏီးႀကီးေတြကေနလာ ၿပီး  ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းသူ/သားေတြကို  အလုပ္လုပ္ဖို႔အတြက္ Interview လာေခၚတယ္။ ဒီႏွစ္ ထဲမွာ Zico Asian Business Development, UNDP, UN relief web, Microsoft, CENTARA GRAND, Conrad Hotel, Anantara Sathorn Hotel, Soho Hospitality, VIVIN, Food Pandan Company ေတြကအလုပ္ေခၚတယ္။  Internship (အလုပ္သင္) ကာလမွာအခ်ိန္ျပည့္မ လုပ္ဘူး။  ၀င္ေငြရ Part time လုပ္ဖို႔စီစဥ္ထားတယ္။ Internship ကာလကိုကိုယ္အဆင္ေျပရင္ ေျပသလို (၃) လကေန (၆) လထိလုပ္လို႔ရတယ္။ Semester တိုင္းမွာေလွ်ာက္လို႔ရတယ္။ လာ ေလွ်ာက္တဲ့ေက်ာင္းသူ/သားဦးေရက  Semester တစ္ခုကို (၈၀) ကေန (၉၀) အထိရွိတယ္။ Undergraduate ပဲျဖစ္ျဖစ္ Graduate ပဲျဖစ္ျဖစ္  အလုပ္ကိုတက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔တကယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ ေက်ာင္းသူ/သားထဲက  အေယာက္ (၃၀) ဝန္းက်င္ကိုအလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးတယ္။  အေရွ႕ေတာင္ အာရွကုမၸဏီႀကီးေတြမွာ  အလုပ္သင္အေနနဲ႔   ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ဖို႔ဆိုတာ  ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုႏိုင္ငံ ျခားေက်ာင္းသူ/သားေတြအေနနဲ႔   မလြယ္ကူဘူး။  အလုပ္လုပ္ခြင့္ရတဲ့အတြက္  ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းၿပီးသြားရင္  တရားဝင္အလုပ္လုပ္မယ့္ကုမၸဏီေတြရဲ႕  တရားဝင္ေထာက္ခံစာရတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္အလုပ္ေကာင္းလစာေကာင္းရဖို႔အတြက္   အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျပဳတယ္။
၉။ Webster University (Thailand Campus) ရဲ႕ Undergraduate President ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ရဲ႕တာဝန္ကဘာေတြလဲ။
      Undergraduate President တစ္ေယာက္အေနနဲ႔  လုပ္ေဆာင္ရတဲ့တာဝန္ေတြကေတာ့  ေက်ာင္း သားအေရးကိစၥေတြအားလံုးေပါ့။  ေက်ာင္းသူ/သားေတြအားလံုးမွာရွိတဲ့  ျပႆနာေတြ၊ လူမႈေရး ကိစၥေတြ၊ Academic နဲ႔ဆိုင္တဲ့ကိစၥေတြ Complaints ေတြ၊ Decisions ေတြလုပ္ေပးရပါတယ္။  အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့  ေက်ာင္းသူ/သားေတြရဲ႕အသံေတြကို  အထက္လူႀကီးဆီတင္ျပရတယ္။  ေက်ာင္းသူ/သားေတြစည္းလံုးညီညႊတ္ၾကဖို႔  ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔   လိုအပ္တာေတြ ျဖည့္စည္းေပးရတယ္။  ကၽြန္ေတာ့အတြက္   အေတြ႕အႀကံဳေတြအမ်ားႀကီးရတယ္။  ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသူ/သားေတြရဲ႕  လိုအပ္ခ်က္ေတြကို  ညိွႏိႈင္းျဖည့္စည္းေပးရတဲ့အတြက္  အမ်ားႀကီးပညာ ရတယ္။  ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးရဲ႕လုပ္ရမယ့္  တာဝန္ေတြကိုလည္းသိသြားတယ္။
၁၀။ ျပည္ပမွာေက်ာင္းသြားတက္တဲ့အခါ  ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့အခက္အခဲမ်ားႏွင့္   ေက်ာ္လႊားေျဖရွင္းခဲ့ပံု။
      ကၽြန္ေတာ္ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္  ေဒါင္ၾကၾက ျပားၾကၾက ေနတက္ေတာ့  အခက္အခဲသိပ္မရွိ ဘူးဗ်။  ကၽြန္ေတာ္ႀကံဳရတဲ့အခက္အခဲကေတာ့  ဘာသာစကားေပါ့။  အေမရိကန္ေက်ာင္းမွာက English လိုသင္ေပမယ့္  ထိုင္းႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို  ႏွ႔ံႏွံ႔စပ္စပ္သိခ်င္ရင္ေတာ့  Thai ဘာသာစကား သင္ရတယ္။  Thai မွာက English လိုေနရာတကာသံုးလို႔မရဘူး။  အဲဒီေတာ့ Thai စကားသင္ လိုက္ရတယ္။
၁၁။ ျပည္ပမွာေက်င္းသြားတက္မယ့္  ေက်ာင္းသူ/သားေတြအေနနဲ႔ဘာေတြကို  မျဖစ္မေနႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ထားသင့္လဲ။
       ျမန္မာျပည္ကိုစြန္႔ခြာၿပီး   ျပည္ပမွာေက်ာင္းသြားတက္မယ့္  ေက်ာင္းသူ/သားေတြအတြက္ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ရမွာက (၁) စိတ္ဓါတ္ပါပဲ  အားမငယ္ဖို႔တျခားႏိုင္ငံကေက်ာင္းသားေတြနဲ႔  ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔  အစရွိသျဖင့္ေပါ့။ (၂) ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနပါ (အေရးႀကီးပါတယ္။) ႏိုင္ငံတကာကေက်ာင္းသူ/သားေတြနဲ႔ မိတ္ဖြဲ႕ပါ။  တစ္ခ်ိန္အနာဂတ္မွာ  အက်ိဳးျပဳပါလိမ့္မယ္။ (၃) English စာမ်ားမ်ားေလ့လာခဲ့ပါ။  ႀကံဳရမယ့္အခက္အခဲေတြ  ေလ်ာ့နည္းသြားတာေပါ့။
၁၂။ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္။  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့  ေက်ာင္းသူ/သားေတြအတြက္  အႀကံျပဳခ်က္။
       အမ်ားႀကီးမေျပာခ်င္ဘူးဗ်။  ကၽြန္ေတာ္တို႔လူငယ္ေတြအတြက္  တစ္ခုပဲေျပာခ်င္ပါတယ္။ “ႀကိဳးစားပါ” ေအာင္ျမင္မႈက  လက္တစ္ကမ္းမွာရွိပါတယ္။
 
 
 

Comments

There are no comments

Post a comment