၁၀ တန္း / IGCSE ေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဆးပညာ လမ္းေၾကာင္းနဲ႕ဘာသာရပ္ေပါင္း( ၂၀၀ ) ေက်ာ္ အခမ

၁၀ တန္း / IGCSE ေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဆးပညာ လမ္းေၾကာင္းနဲ႕ဘာသာရပ္ေပါင္း( ၂၀၀ ) ေက်ာ္ အခမဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲ 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ႔ Medical License Examination ကို၀င္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ဖို႔ ႏွစ္ေပါင္း(၄၀) ၿကာ ပညာေရးနယ္ပါယ္ထဲမွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္းမ်ားစြာကို ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာနဲ႔ ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေသာ QS (Quacquarelli Symonds) ( 5 Star ) အဆင္႔ရွိ Segi University ႏွင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားႏွင္႔ ဘြဲ႔ရျပီးသူမ်ားကို ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားေပးလွ်က္ရွိေသာ MSI ႏိုင္ငံျခား ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ တို့ပူးေပါင္းက်င္းပမည္။

ပြဲလာေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အထူးအခြင့္အေရး-----
RM2000 (သို႔) English Level (2)တန္းစာအတြက္ အခမဲ့ တက္ေရာက္နိုင္မည့္အၿပင္ ဘာသာရပ္ေရြးခ်ယ္ရန္ ခက္ခဲေနသူမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္မွဳမွန္ကန္ေစရန္ " Career Test အခမဲ့ စစ္ေဆးေပးၿပီး" မိမိ၏ သားသမီးမ်ား၏ပညာေရးလမ္းေႀကာင္းအတြက္ စဥ္းစားရခက္ခဲေနေသာေက်ာင္းသား /သူမ်ား ႏွင့္ မိဘမ်ားကိုပါ ပညာေရးအၿကံေပး အရာရွိပုဂၢိဳမ်ားမွ အေသးစိတ္အခမဲ႔တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးပါမည္။
 
က်င္းပမည့္ေန႕ရက္ - 29 . July . 2017 (Saturday) 
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ - 1:00pm to 3:00pm
က်င္းပမည့္ေနရာ - Sule Shangri-La Hotel (ေတာင္ငူခန္းမ)
 
Segi University မွေပးအပ္မည္႔ ဘြဲ႕ဒီဂရီ အျပင္ အဂၤလန္/ အေမရိကန္ ႏွင္႔ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံတို့မွ ထပ္မံေပးအပ္မည္႔ ဘြဲ႔ဒီဂရီကိုပါ ရရွိႏို္င္သည္႔ အခြင္႔အေရးျဖစ္ေသာDualAward ျဖင္႔သင္ၾကားႏိုင္ေသာဘာသာရပ္မ်ားမွာ....
> Business Studies (Management, Accounting & Finance, Economics & Banking)
> Communication Studies
> Creative Arts & Design ( Music Studies)
> Early Childhood Care & Education
> Psychology
> Engineering
> Hospitality & Tourism
> Information Technology (Business Systems Design)
> Software Engineering
> Law 
> American Degree Transfer Program...အစရွိသည္႔ဘာသာရပ္မ်ားအၿပင္ ..
️Segi University မွတိုက္ရိုက္ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႕ဒီဂရီတန္းတြင္ MBBS, Optometry, Dental Surgery, Pharmacy, Biomedical Science, Nursing, Medical Laboratory Technology, Environmental Health, Occupational Safely and Health အစရွိသည့္ ဘာသာရပ္ေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အထက္ပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာျကားေပးမည္႔ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႕တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ --
095103915 , 09453344804, 09402517549, 09420037616 
သို႕စတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။


 
 

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.