MSI 7th Global Education Fair ႏို္င္ငံတကာပညာေရးျပပြဲၾကီး

ႏုိင္ငံတကာပညာသင္ဆုႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကုိ
              
MSI 7th Global Education Fair တြင္မည္သူမဆုိအခမဲ႔ရယူေလွ်ာက္ထားႏုိ္င္ေၾကာင္း။

America, England,Australia, Canada, Switzerland, Singapore, Malaysia, Thailand, China အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွတကၠသုိလ္မ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ Myanmar Search International(MSI)     တုိ႔ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ ႏုိင္ငံျခားပညာေရးဝန္ေဆာင္မွဳႏွင့္ပညာေရးအတုိင္ပင္ခံနယ္ပယ္တြင္(၁၀)ႏွစ္သက္တမ္းရွိၿပီး ‘Asean Award’ ႏွင့္ ‘The Most Outstanding Agent Awards’ ဆုတံဆိပ္မ်ားရရွိထားသည့္ MSI 7th Global Education Fair ႏုိင္ငံတကာပညာသင္ဆုႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးေပးအပ္ပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Sule Shangri-La ဟုိတယ္ (ပဲခူး)ခန္းမ၌ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၃)ရက္ (ေသာၾကာေန႔)တြင္ နံနက္ (၁၀)နာရီမွ မြန္းလြဲ(၁)နာရီအထိလည္းေကာင္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ဆီဒုိးနားဟုိတယ္ Ballroomခန္းမ၌ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၄)ရက္ (စေနေန႔)တြင္ မြန္းလြဲ(၁)နာရီမွ ညေန(၄)အထိလည္းေကာင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ Royal Star ဟုိတယ္ Ballroomခန္းမ၌၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၅)ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔)တြင္ မြန္းလြဲ(၁)နာရီမွ ညေန(၄)နာရီအထိလည္းေကာင္း(၃)ရက္ ဆက္တုိက္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI) ၏မန္ေနဂ်င္း ဒါရုိက္တာေဒၚစုစုလွဳိင္ထံမွ သိရွိရသည္။
၄င္းပြဲေန႔တြင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲမည့္ႏုိင္ငံတကာတကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ေကာလိပ္မ်ားမွာ- ထုိင္းႏုိ္င္ငံရွိအေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာေက်ာင္းခြဲျဖစ္သည့္ ‘Full Scholarship’ ေက်ာင္းလခ 100% ပညာသင္ဆုေပးအပ္ေနေသာ Webster University (Thailand Campus)၊ STAMFORD International University, Raffles Higher Education စကၤာပူႏုိင္ငံရွိ ‘Full Scholarship’ ေက်ာင္းလခ 100% ပညာသင္ဆုေပးသည့္ SIM Global Education, Nanyang Institute of Management(NIM), Auston Institute of Management, Kaplan Higher Education Academy,  MDIS, TMC Academy, PSB Academy,  Australia ႏုိင္ငံ၏ ပင္မေက်ာင္းခြဲျဖစ္ေသာ Curtin University (Sarawak) မေလးရွားႏိုင္ငံရွိပညာသင္ဆုႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အႀကံဳကိုပါရယူႏုိ္င္သည့္ KDU(Penang) University College, SEGI University & College, INTI International University & College, Taylor’s University, XIAMEN University တုိ႔အျပင္စကၤာပူႏုိ္င္ငံတြင္မိမိအိမ္ႏွင့္မျခားေနထုိင္းရင္းစိတ္ေအးခ်မ္းသာလုံၿခံဳစြာပညာသင္ ၾကားႏုိ္င္ရန္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ေနရာထုိင္ခင္းအေဆာင္မ်ားကုိစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ EVO House (အိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္)တုိ႔ျဖစ္ကာပညာသင္ဆုႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပ႔ံေၾကးေငြမ်ားကုိ ေက်ာင္းလခ၏ 25%, 30%, 40%, 50%, 75%, 80%, 100% အထိရယူေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီးသြားေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ- Canada, England, Australia ႏုိ္င္ငံအသီးသီးတုိ႔၏အစုိးရပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္    Pre-University, Medicine, Health Science, Bioscience, Pharmacy, Environmental Science, Engineering & New Energy Science, Marine Biotechnology, IT & Computing Technology, Aviation, Arts & Social Science, Animation, Architecture, Interior Design, Fashion & Product Design, Make up & Hair Design Creation, Business, ACCA, Hospitality & Tourism Management, Culinary Arts, Law, Mass Communication (Media), Public Relations, International Relations, HR(Human Resource), Secondary Education, Education Leadership Management ႏွင့္ Humanities စသည့္ဘာသာရပ္မ်ားကုိေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ၄င္းပြဲေန႔တြင္တက္ေရာက္ေလွ်ာက္ ထားေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္မိဘမ်ားအား ႏုိ္င္ငံတကာတကၠသုိလ္မ်ားမွ (Admission Officer) မ်ားကုိယ္တုိင္ (one to one Discussion) တစ္ဦးခ်င္းတုိက္ရုိက္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား၊ Scholarships & Job Opportunities မ်ားကုိအေသးစိတ္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား၊ေက်ာင္းဝင္ေၾကးေလ်ာ့ေပါ႔ခံစားခြင့္မ်ား ‘Study-Grant’ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အတူ ’အခမဲ႔’ ေဆးစစ္ေပးျခင္း (Free Medical Check Up) မ်ားပါမက်န္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားကုိေပးအပ္မွာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းတက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနသူအတြက္ Intership Program’ ႏွင့္တက္ေရာက္ၿပီးဆုံးသူမ်ားအတြက္ Partner Companies မ်ားတြင္အလုပ္ရရွိေစရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိလည္းရရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္မိမိလက္ရွိတက္ေရာက္ေနေသာအေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိ္င္ငံမ်ားမွ တဆင့္ UK, USA, Australia, Canada, Switzerland အစရွိသည့္ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားသုိ႔ Study Abroad & Transfer Program မ်ားျဖင့္အလြယ္တကူကူးေျပာင္း သင္ယူႏုိင္သည့္ထူးျခားေသာအခြင့္အေရးမ်ား ၊အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကုိရရွိမည္ ျဖစ္သည္။
          ႏိုင္ငံတကာပညာေရးကုိစိတ္ဝင္စားၿပီး ပညာသင္ဆုုုႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးေငြေလွ်ာက္ထားလုိေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္လိုအပ္ေသာပညာအရည္အခ်င္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားျပည့္စုံစြာျဖင့္ ၄င္းပြဲေန႔တြင္ဝင္ေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏို္င္ၿပီးအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိလုိပါက Myanmar Search International Oversea Education (MSI) အမွတ္(၂၃၄)၊ ဒုတိယထပ္(ညာ)၊ ေရႊဘုံသာလမ္း(အလယ္ဘေလာက္)၊ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း ၀၉-၄၂၀၀၃၇၆၁၆/ ၀၁-၂၅၀၉၂၉/ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅/ ၀၉-၄၀၂၅၁၇၅၄၉ သုိ႔ဆက္သြယ္ေမး ျမန္းစုံစမ္းႏို္င္ပါသည္။
         
 

Comments

There are no comments

Posting comments after one month has been disabled.