KDU (ပီနန္) တကၠသုိလ္မွ ေပးအပ္ေသာ (30% , 50% , 80%) ပညာသင္ဆု၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ ေဆြးေႏြးပြဲ

KDU (ပီနန္) တကၠသုိလ္မွ ေပးအပ္ေသာ (30% , 50% , 80%) ပညာသင္ဆု၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ ေဆြးေႏြးပြဲ MSI မွႀကီးမွဴးက်င္းပမည္။
         မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအသိအမွတ္ျပဳ 6 Star Outstanding Award ဆုရ KDU (ပီနန္) တကၠသုိလ္၏ (30% , 50% , 80% ) ပညာသင္ဆု ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ အဓိကတရားဝင္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္  KDU (ပီနန္) University College ၏ An Oustanding International Student Recruiatment Partner – 2015 ဆုရ Myanmar Search International ( MSI ) ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ေဆာင္မွဳက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ ရက္ (စေနေန႕) ေန႕လည္( ၁ )နာရီမွ ညေန( ၃) အထိ Sule Shangri-La Hotel (ေတာင္ငူခန္းမ) တြင္လည္းေကာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္ ေမလ၂၁ ရက္ေန႕ မနက္ (၁၀ )နာရီမွ မြန္းတည့္ (၁၂) ထိ Sedona Hotel (အစည္းအေဝးခန္းမ) တြင္ဆက္တုိက္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း MSI၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ ေဒၚစုစုလွဳိင္ထံမွ သိရသည္။
          ၄င္းပညာသင္ဆုေငြပမဏမ်ားကုိ Diploma တန္းမ်ားႏွင့္ Bachelor ဘြဲ႔ဒီဂရီတန္းမ်ားအတြက္ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသင္ယူႏုိင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ တကၠသုိလ္အႀကိဴ ေဖာင္ေဒးရွင္းတန္းျဖစ္ေသာ GCE Advanced Level ( Science / Humanities) , Accounting and Business ,Computing (Computer Science/ Computer and Network Technology/Games Programming / Information Systems ),Languages (Professional English Communication / Teaching English as a Second Language) , Mass Communication ( Media Production / Public Relations ) , Build Environment (Interior Design , Interior Architecture) , Hospitality , Tourism and Culinary Arts ( Hotel Management/ International Hotel and Tourism Management/ Chef Training), Engineering (Electrical and Electronic Engineering (Microelectronics ႏွင့္ Mechatronics) ဘာသာရပ္အျပင္ Electrical and Electronic) ဘာသာရပ္မ်ားကုိလည္းသင္ယူႏုိင္သည္။ ဘာသာရပ္မ်ားကုိလည္း ဘြဲ႔ဒီဂရီတန္းအတြက္ သင္ယူႏိုင္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားမွာ KDU (ပီနန္) တကၠသုိလ္၏ Partner Universities မ်ားျဖစ္ၾကေသာ Cambridge  International  School သည္ UK University Ranking (2017) အရ Ranking No.1 / Northumbria University Newcastle သည္ UK Ranking (2017) အရ Ranking No.50/ University of Lincoln သည္ Global Ranking အရ Ranking No.51 ၄င္းတကၠသုိလ္မ်ားမွ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကုိ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
          KDU (ပီနန္) တကၠသုိလ္တြင္ Diploma တန္းႏွင့္ ဘြဲ႕ဒီဂရီတန္းေတြအတြက္လည္း Intership (အလုပ္သင္) Program ေတြရွိတယ္။ Intership အလုပ္သင္က တစ္ခါဆင္းရင္ (၂) လ၊ (၃) ေခါက္ ဆင္း။ Intership ဆင္းရင္ ေနထုိင္စားေသာက္စရိတ္အၿပီးအစီးအျပင္ Allowance ေတြရတယ္။ အ မ်ားဆုံး မေလးရွားရင္းဂစ္ (၆၅၀)ရတယ္။ ပုိက္ဆံထက္ မေလးရွားမွာ (၆)လ အလုပ္လုပ္ခဲ႔တယ္ဆုိတဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳဟာ တကယ္တန္ဖုိးရွိတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမာ (၁၀)တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ ဘြဲ႕ရရွိၿပီး        သူမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ Private သင္တန္းေက်ာင္းမွ တက္ေရာက္ဆဲေက်ာင္းသူ၊ သားမ်ား၊IGCSE GCE “A” Level ၊ HND, LCCI (UK)ႏွင့္ ABE (UK) ၿပီးဆုံးထားသူမ်ားေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး၊ အဂၤလိပ္စာ  သတ္မွတ္ခ်က္အေနျဖင့္ IElTS (or) TOEFL မွတ္ရရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။
         မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ KDU (ပီနန္) တကၠသုိလ္သည္ ပီနန္ၿမိဳ႕တြင္ရွိၿပီး တရုတ္လူမ်ိဳးအမ်ားဆုံးေန ထုိင္ေသာၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ပီနန္ၿမိဳ႕သည္ Tourism အမ်ားဆုံးလည္ပတ္ေသာ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး Malaysia, China ႏွင့္ English ဘာသာစကားတုိ႔ကုိ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳၾကသည္။ ပီနန္ၿမိဳ႕သည္ အစားအေသာက္မွာ ကမ႔ၻာထိပ္တန္းအရသာအရွိဆုံး အေကာင္းဆုံးၿမိဳ႕လုိ႔ ရာဇဝင္တြင္သည္။ ပီ နန္ၿမိဳ႕က အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ Tourists ေတြအမ်ားဆုံးအလည္အပတ္လာတဲ႔ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး Tourism လုပ္ငန္းကေန (60%) ဝင္ေငြရေသာၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ KDU (ပီနန္) တကၠသုိလ္က  International ေက်ာင္းသူ/သားေတြကုိ AIA Health Insurance Card ေပးတယ္။ ေက်ာင္းတက္ ေနတဲ႔အေတာအတြင္း Accident တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ (သုိ႔) Operation တစ္ခုခုလုပ္ရရင္ ေဆးရုံတက္ ရတဲ႔စရိတ္၊ ခြဲစိတ္မွဳစရိတ္ေပးစရာမလုိဘူး၊ ကုိယ္ေသာက္မဲ႔ေဆးဖုိးပဲေပးရတယ္။ International ေက်ာင္းသူ/သားေတြအတြက္ က်န္းမာေရးကအစ အဆင္ေျပတယ္။ က်န္းမာေရး Card အတြက္ လည္း ပုိက္ဆံေပးစရာမလုိဘူး။
          ၄င္းရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးပြဲမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းပြဲေန႔တြင္တစ္ဦးခ်င္းအ ေသးစိတ္ေဆြးေႏြးႏုိင္ၿပီး ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ ပညာေရးစာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ားယူလာၿပီး လာေရာက္ေမးျမန္းíေနရာ ထုိင္ခင္းမ်ားရ ယူရန္ ဆက္သြယ္ရမည့္ဖုန္းနံပါတ္မွာ 01-250929, 09-5103915, 09-420037616, 09402517549 တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာပညာေရးကုိ စိတ္ဝင္စားၿပီး ပညာေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူလုိ သူ       မ်ားသည္ MSI ပြဲသုိ႔ “အခမဲ႔” လာေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.