10 th Anniversary MSI Scholarship Exhibition

“MSI (၁၀) ႏွစ္ျပည္႔ နုိင္ငံတကာ ပညာသင္ဆုႏွင္႔ ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးမ်ား  ေပးအပ္မည္႔ ပညာေရးျပပြဲၾကီး၊ ၂၀၁၇ခုနွစ္“ကို ျမိဳ႕ၾကီး(၃)ျမိဳ႕တြင္(၃) ရက္ ဆက္တိုက္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္။
 
                     Myanmar Search International: MSI  Education Consultancy Services Co.,Ltd. မွ ႀကီးမွဴး၍ ျမန္မာနုိင္ငံမွ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္မည့္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား နွင့္ ေခတၱ အလည္အပတ္သြားေရာက္မည့္သူမ်ားအတြက္ ကမာၻ႔အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေပါင္း (၁၈)ေက်ာင္း နွင့္ Singapore နုိင္ငံ၏ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Evo Houseတို႔ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲမည့္ MSI ၏ ၁၀နွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ “နုိင္ငံတကာ ပညာသင္ဆု နွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ပညာေရးျပပြဲၾကီး”ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၁)ရက္ (စေနေန႔) နံနက္ (၁၀)နာရီ မွေန႔လည္ (၁) နာရီအထိ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္ ျပည္ခန္းမတြင္ လည္းေကာင္း၊ မႏၱေလးျမိဳ႔တြင္ ဇန္န၀ါရီလ(၂၂)ရက္ (တနဂၤေႏြေန႕)ေန႔လည္(၁)နာရီ မွညေန (၄)နာရီအထိ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္ Ballroom ခန္းမၾကီးတြင္ လည္းေကာင္း ၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ့တြင္ ဇန္န၀ါရီလ(၂၃)ရက္ (တနလၤာေန႔) ေန႔လည္ (၁)နာရီမွ ညေန (၅)နာရီအထိ အေနာက္ျမိဳ႔ပတ္လမ္းေပၚရွိ Royal Starဟိုတယ္ Ballroom ခန္းမၾကီးတြင္ လည္းေကာင္း (၃) ရက္ဆက္တိုက္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး Certificateအတန္းမ်ား၊ ဒီပလုိမာအတန္းမ်ား၊ ဘြဲ႔ဒီဂရီအတန္းမ်ား၊ ဘြဲ႔လြန္အတန္းမ်ားကို  တက္ေရာက္ၾကမည္႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ Admission Officers မ်ားကိုယ္တိုင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ မိဘမ်ား နွင့္ (one to one Discussion)တစ္ဦးခ်င္း တုိက္ရိုက္ ေဆြးေႏြးေပးမည္ ျဖစ္ျပီး ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲမည့္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ အရင္းအျမစ္နုိင္ငံမ်ားမွာ America, England, Australia, Switzerland, Singapore, Malaysia, Thailand, China တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း    Myanmar Search International : MSI ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ   ေဒၚစုစုလႈိင္ ထံမွ သိရွိရသည္။
                 
၄င္းပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကို ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲမည့္ ကမၻာ႔ထိပ္သီး တကၠသိုလ္ နွင့္ ေကာလိပ္ မ်ားမွာ ဆြစ္ဇာလန္ႏိိုင္ငံရွိ IMI University နွင့္ HTMi Institute၊  ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ Webster University ၊စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ Kaplan Higher Education Academy ၊ PSB Academy ၊ TMC Academy ၊ SIM Global Education၊ MDIS ၊ James Cook University (JCU, Singapore) ၊ DIMENSIONS နွင့္ Auston Instituteမ်ား၊ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ  Taylor’s University ၊Australia နိုင္ငံ၏ ပင္မေက်ာင္းခြဲျဖစ္ေသာ Curtin University (Sarawak) ၊ SEGi University ၊ XMU University ၊  KDU Penang University College နွင့္ INTI University & Collegeတို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။
တတ္ေရာက္ပညာသင္ၾကားနုိင္မည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ  “ Canada, England နွင့္ Australia နုိင္ငံတို႔၏ အစိုးရပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳျပီး Harvard, Oxford နွင့္ Cambridge စသည့္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ပညာသင္ဆု၊ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေသာ တကၠသိုလ္အၾကိဳ Foundation Programs, Clinical, Physics, Chemical Engineering, Mathematics, Marine Biotechnology, Plant & Animal Science, Environment & Ecology, Digital Media Technology, Traditional Chinese Medicine, Software Engineering, Engineering, Journalism, Medical & Health Science, IT & Computing, Business & Communications , Humanities, Arts & Social Sciences, Fashion Design, Interior Design, Architecture, Culinary Arts, Hospitality and Tourism Management, Accounting & Finance, Mass Communication ”စသည္႔ ဘာသာရပ္ေပါင္းမ်ားစြာထဲမွ မိမိႏွစ္သက္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ ပညာသင္ဆုေငြမ်ား၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ားကို ၄င္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္  ေလွ်ာက္ထားႏို္င္ျပီး၊ လိုအပ္သည္႔ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတြက္IELTS Course မ်ား၊ English Proficiency Test(EPT) မ်ားေျဖဆိုျခင္း၊ မိမိဘ၀အတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္ ေရြးခ်ုယ္ရာတြင္ မွန္ကန္တိက်ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ေစရန္အတြက္ MSI၏ “Aptitude Test” တို႔ကိုေျဖဆို၍ အားရေက်နပ္သည္အထိ Counseling ျပဳလုပ္ေပးျခင္း တို႔ိကို အခမဲ့ ေျဖဆိုလိုသူမ်ား ၄င္းပြဲေန႔တြင္စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ေၾကာင္း MSIမွ သိရွိရသည္။
                  
ပညာသင္ဆုေငြ နွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ားကို ေက်ာင္းလခ၏( 30%, 40 %, 50 %, 75%, 80%, 100% ) အထိ ကင္းလြတ္ခြင္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္မည့္အျပင္ လစာ ၀င္ေငြရအလုပ္သင္ ကာလမ်ားႏွင္႔ Work-ready ျဖစ္ေစေသာ Programs မ်ားကို တြဲဖက္ သင္ၾကားေပးသည္႔ တကၠသိုလ္မ်ားပါ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ၄င္းေက်ာင္းမ်ားမွ ဘြဲ႔ရရွိျပီး ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ရရွိနုိင္မည့္  ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္အကိုင္အခြင္႔အလမ္းမ်ား၊ လစာႏႈန္းထားမ်ားကိုပါ တစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေႏြးေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္းပါ၀င္သလို ထိုပြဲတက္ေရာက္ျပီး MSIမွ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ တိက်မွန္ကန္စြာ စာရင္းေပးသြင္းျခင္းျဖင့္ MSI၏ (၁၀)နွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အထူးခံစားခြင့္ျဖစ္ေသာ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္း၀င္ေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား၊ ေလွ်ာ့ေပါ့ ခံစားခြင့္မ်ား နွင့္ နုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ အခမဲ့ က်န္းမာေရးေဆးစစ္မႈမ်ား စသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ရရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
              
ပညာသင္ဆုေငြ နွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူမ်ားမွာ Sec-3, Sec-4, (၉)တန္း ေအာင္, (၁၀)တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား, IGCSE, GCE O Level, ALevel, LCCI Level-3, HND ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ပုဂၢလိက သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား နွင့္ အစိုးရ တကၠသိုလ္ တက္ရာက္ျပီး/တက္ေရာက္ဆဲ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ ဘြဲ႔ဒီဂရီ တစ္ခုခုရရွိျပီးသူမ်ား ျဖစ္ျပၤီး ျပည္႔စံုေသာ ပညာေရးအေထာက္ အထားဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတစ္ပါတည္းယူေဆာင္လာရန္ႏွင့္အေသးစိတ္သိရွိလုိပါကMyanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ရံုးခန္းအမွတ္ (၂၃၄)  ဒုတိယထပ္ (ညာ) ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ပန္းပဲတန္းျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၅၀၉၂၉ ၊ ၀၉-၄၂၀၀၃၇၆၁၆ ၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅  သုိ႔ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
“MSI (၁၀) ႏွစ္ျပည္႔ နုိင္ငံတကာ ပညာသင္ဆုႏွင္႔ ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးမ်ား  ေပးအပ္မည္႔ ပညာေရးျပပြဲၾကီး၊ ၂၀၁၇ခုနွစ္“ကို ျမိဳ႕ၾကီး(၃)ျမိဳ႕တြင္(၃) ရက္ ဆက္တိုက္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္။
 
                    
Myanmar Search International: MSI  Education Consultancy Services Co.,Ltd
. မွ ႀကီးမွဴး၍ ျမန္မာနုိင္ငံမွ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္မည့္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား နွင့္ ေခတၱ အလည္အပတ္သြားေရာက္မည့္သူမ်ားအတြက္ ကမာၻ႔အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေပါင္း (၁၈)ေက်ာင္း နွင့္ Singapore နုိင္ငံ၏ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Evo Houseတို႔ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲမည့္ MSI ၏ ၁၀နွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ “နုိင္ငံတကာ ပညာသင္ဆု နွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ပညာေရးျပပြဲၾကီး”ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၁)ရက္ (စေနေန႔) နံနက္ (၁၀)နာရီ မွေန႔လည္ (၁) နာရီအထိ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္ ျပည္ခန္းမတြင္ လည္းေကာင္း၊ မႏၱေလးျမိဳ႔တြင္ ဇန္န၀ါရီလ(၂၂)ရက္ (တနဂၤေႏြေန႕)ေန႔လည္(၁)နာရီ မွညေန (၄)နာရီအထိ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္ Ballroom ခန္းမၾကီးတြင္ လည္းေကာင္း ၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ့တြင္ ဇန္န၀ါရီလ(၂၃)ရက္ (တနလၤာေန႔) ေန႔လည္ (၁)နာရီမွ ညေန (၅)နာရီအထိ အေနာက္ျမိဳ႔ပတ္လမ္းေပၚရွိ Royal Starဟိုတယ္ Ballroom ခန္းမၾကီးတြင္ လည္းေကာင္း (၃) ရက္ဆက္တိုက္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး Certificateအတန္းမ်ား၊ ဒီပလုိမာအတန္းမ်ား၊ ဘြဲ႔ဒီဂရီအတန္းမ်ား၊ ဘြဲ႔လြန္အတန္းမ်ားကို  တက္ေရာက္ၾကမည္႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ Admission Officers မ်ားကိုယ္တိုင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ မိဘမ်ား နွင့္ (one to one Discussion)တစ္ဦးခ်င္း တုိက္ရိုက္ ေဆြးေႏြးေပးမည္ ျဖစ္ျပီး ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲမည့္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ အရင္းအျမစ္နုိင္ငံမ်ားမွာ America, England, Australia, Switzerland, Singapore, Malaysia, Thailand, China တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း    Myanmar Search International : MSI ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ   ေဒၚစုစုလႈိင္ ထံမွ သိရွိရသည္။
                 
၄င္းပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကို ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲမည့္ ကမၻာ႔ထိပ္သီး တကၠသိုလ္ နွင့္ ေကာလိပ္ မ်ားမွာ ဆြစ္ဇာလန္ႏိိုင္ငံရွိ IMI University နွင့္ HTMi Institute၊  ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ Webster University ၊စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ Kaplan Higher Education Academy ၊ PSB Academy ၊ TMC Academy ၊ SIM Global Education၊ MDIS ၊ James Cook University (JCU, Singapore) ၊ DIMENSIONS နွင့္ Auston Instituteမ်ား၊ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ  Taylor’s University ၊Australia နိုင္ငံ၏ ပင္မေက်ာင္းခြဲျဖစ္ေသာ Curtin University (Sarawak) ၊ SEGi University ၊ XMU University ၊  KDU Penang University College နွင့္ INTI University & Collegeတို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။
တတ္ေရာက္ပညာသင္ၾကားနုိင္မည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ  “ Canada, England နွင့္ Australia နုိင္ငံတို႔၏ အစိုးရပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳျပီး Harvard, Oxford နွင့္ Cambridge စသည့္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ပညာသင္ဆု၊ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေသာ တကၠသိုလ္အၾကိဳ Foundation Programs, Clinical, Physics, Chemical Engineering, Mathematics, Marine Biotechnology, Plant & Animal Science, Environment & Ecology, Digital Media Technology, Traditional Chinese Medicine, Software Engineering, Engineering, Journalism, Medical & Health Science, IT & Computing, Business & Communications , Humanities, Arts & Social Sciences, Fashion Design, Interior Design, Architecture, Culinary Arts, Hospitality and Tourism Management, Accounting & Finance, Mass Communication ”စသည္႔ ဘာသာရပ္ေပါင္းမ်ားစြာထဲမွ မိမိႏွစ္သက္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ ပညာသင္ဆုေငြမ်ား၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ားကို ၄င္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္  ေလွ်ာက္ထားႏို္င္ျပီး၊ လိုအပ္သည္႔ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတြက္IELTS Course မ်ား၊ English Proficiency Test(EPT) မ်ားေျဖဆိုျခင္း၊ မိမိဘ၀အတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္ ေရြးခ်ုယ္ရာတြင္ မွန္ကန္တိက်ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ေစရန္အတြက္ MSI၏ “Aptitude Test” တို႔ကိုေျဖဆို၍ အားရေက်နပ္သည္အထိ Counseling ျပဳလုပ္ေပးျခင္း တို႔ိကို အခမဲ့ ေျဖဆိုလိုသူမ်ား ၄င္းပြဲေန႔တြင္စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ေၾကာင္း MSIမွ သိရွိရသည္။
                  
ပညာသင္ဆုေငြ နွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ားကို ေက်ာင္းလခ၏( 30%, 40 %, 50 %, 75%, 80%, 100% ) အထိ ကင္းလြတ္ခြင္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္မည့္အျပင္ လစာ ၀င္ေငြရအလုပ္သင္ ကာလမ်ားႏွင္႔ Work-ready ျဖစ္ေစေသာ Programs မ်ားကို တြဲဖက္ သင္ၾကားေပးသည္႔ တကၠသိုလ္မ်ားပါ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ၄င္းေက်ာင္းမ်ားမွ ဘြဲ႔ရရွိျပီး ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ရရွိနုိင္မည့္  ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္အကိုင္အခြင္႔အလမ္းမ်ား၊ လစာႏႈန္းထားမ်ားကိုပါ တစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေႏြးေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္းပါ၀င္သလို ထိုပြဲတက္ေရာက္ျပီး MSIမွ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ တိက်မွန္ကန္စြာ စာရင္းေပးသြင္းျခင္းျဖင့္ MSI၏ (၁၀)နွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အထူးခံစားခြင့္ျဖစ္ေသာ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္း၀င္ေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား၊ ေလွ်ာ့ေပါ့ ခံစားခြင့္မ်ား နွင့္ နုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ အခမဲ့ က်န္းမာေရးေဆးစစ္မႈမ်ား စသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ရရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
              
ပညာသင္ဆုေငြ နွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူမ်ားမွာ Sec-3, Sec-4, (၉)တန္း ေအာင္, (၁၀)တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား, IGCSE, GCE O Level, ALevel, LCCI Level-3, HND ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ပုဂၢလိက သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား နွင့္ အစိုးရ တကၠသိုလ္ တက္ရာက္ျပီး/တက္ေရာက္ဆဲ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ ဘြဲ႔ဒီဂရီ တစ္ခုခုရရွိျပီးသူမ်ား ျဖစ္ျပၤီး ျပည္႔စံုေသာ ပညာေရးအေထာက္ အထားဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတစ္ပါတည္းယူေဆာင္လာရန္ႏွင့္အေသးစိတ္သိရွိလုိပါကMyanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ရံုးခန္းအမွတ္ (၂၃၄)  ဒုတိယထပ္ (ညာ) ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ပန္းပဲတန္းျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၅၀၉၂၉ ၊ ၀၉-၄၂၀၀၃၇၆၁၆ ၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅  သုိ႔ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.