အေမရိကန္ Webster University ၏ Master of Business Administration (MBA) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

အေမရိကန္ Webster University  ၏ Master of Business Administration (MBA) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ ထိပ္တန္း တကၠသုိလ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္္ေသာ Webster University ၏တကၠသိုလ္ခြဲျဖစ္သည့္Webster university Thailand campus တြင္  စီးပြားေရး ဘ႔ြဲလြန္ (MBA) တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္သင္ၾကားလိုေသာ     ျမန္မာ  ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အတြက္ Myanmar Search International (MSI)  ႏိုင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မွုမွ 30% မွ 50 % ထိ ပညာသင္ဆုမ်ားကို တာ၀န္ယူ  ေလွ်ာက္ထား ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ ေဒၚစုစုလိႈင္ ထံမွသိရပါသည္။
Webster တကၠသိုလ္သည္ ပင္မေက်ာင္းအျဖစ္ St. Louis, Missouri (USA)တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ရာ ယခုဆိုလ်င္ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၁) ႏွစ္တို္င္တိုင္ရပ္တည္ေနခဲ့သည္ျဖစ္သည္။  ေက်ာင္းခြဲမ်ားအျဖစ္ Cha-am/Hua Hin ႏွင့္ Bangkok (Thailand)၊ Shanghai, Chengdu ႏွင့္ Beijing (China)၊ Geneva (Switzerland)၊ Vienna (Australia)၊ Leiden (Netherlands)၊ London (UK)၊ Athens (Greece) ႏွင့္ Accra (Ghana) ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း စုစုေပါင္းေက်ာင္းခဲြ (၉) ခုဖြင့္လွစ္ထားျပီးျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းနိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားအျပား ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိေသာ တကၠသုိလ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ Cha-am/Hua Hin Campus သည္လည္း (၁၉၉၉) ခုႏွစ္မွစ၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ Main Campus အျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ျဖစ္သည္။ ဘြဲ႕ႀကိဳ ဒီဂရီတန္းမ်ားကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွေတာင္ဘက္ ၁၈၅ ကီလုိမီတာအကြာရွိ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္႔ Cha-am/ Hua Hin Campus ႏွင့္ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့ တြင္ တက္ေရာက္ ရမည္ျဖစ္ကာ  ဘြဲ့လြန္မာစတာ တန္းမ်ားသည္လည္း စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ေသာ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕တြင္တက္ ေရာက္ပညာ သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ Webster တကၠသိုလ္၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္       သင္ၾကားမႈပိုင္းဆုိင္ရာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ဥေရာပႏုိင္ငံႏွင့္ အာရွႏုိင္ငံတုိ႔မွ ပညာေရးအထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ေက်ာင္းသား/သူေပါင္း (၂၅) ေယာက္ခန္႔သာ သတ္မွတ္ထားကာ “Environment Conducive to Learning” စနစ္ျဖင့္ သင္ၾကား ေပးလ်က္ရွိသည္။ The Higher Learning Commission (USA), Commission Of Higher Education(CHE), Ministry Of Education (Thailand), Top ranked By Forbes (USA) ႏွင့္ Top 2% of the 1,600 Colleges and universities surveyed in the “America’s Best Colleges” 2015 edition of U.S News & World Report စသည္ ျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံထား ရေသာ တကၠသိုလ္လည္းသည္။
Master of Business Administration (MBA) program တြင္ပါ၀င္ေသာ Accounting, Economics, Finance, Marketing, Production operations ႏွင့္ Strategic Management အစရွိသည္မ်ားကို သီအိုရီပိုင္းသာမက အေတြ ့အၾကံဳ မ်ားပါေပါင္းစပ္ျပီး သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိ  သည္။ MBA Program ၏အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီးပြားေ၇းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္၀င္စားၾကသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ျပိဳင္ဆိုင္မွုမ်ား၊ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္၍ သင္တန္း ကာလတစ္ေလွ်ာက္ သင္ၾကားခဲ့ေသာ နည္းနာမ်ား၊ သီအိုရီမ်ားကို လိုအပ္သလို ထိေရာက္ ပိုင္ႏိုင္ ေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳ ေျဖရွင္းတတ္သည့္ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ အလုပ္အမွုေဆာင္မ်ား ကဲ့သို ့ ျဖစ္လာေစရန္ သင္ၾကားပို့ခ်ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ Webster University (MBA) course ၏ အဓိကအားသာခ်က္ မွာ အထူးျပဳဘာသာရပ္အလိုက္ လူေတြ ့စစ္ေဆးသည္မွစ၍ လုပ္ငန္းခြင္သံုး လူမွုဆက္ဆံေရး အဆံုး စနစ္တက်သင္ယူ တတ္ ေျမာက္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
Master of Business Administration (MBA) Program တြင္အဓိကသင္ၾကားေပး မည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ
 • Business and Organizational Security Management
 • Environment Management
 • Finance
 • Gerontology
 • Human Resources Development
 • Human Resources Management      
 • Information Technology Management
 • International Business
 • International Relations
 • Management and Leadership
 • Marketing
 • Media Communications
 • Procurement and Acquisitions Management
          ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ Thailand Campus တြင္ MBA ဘာသာရပ္အျပင္ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ Finance, Human Resources Management, Information Technology Management, Marketing ႏွင့္ Media Communications အစရွိသည္တို ့ကိုေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည္။
MBA with an emphasis in Finance တြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွုမ်ား ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွုမ်ားကိုပါမက်န္ ေသးစိတ္လက္ေတြ ့က်က်သင္ ၾကားေပးသည္။ ဤ Program ၏ အဓိက အားသာခ်က္မွာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အေျခအေန၊ အခက္အခဲမ်ားကို နည္းစနစ္တက် ေအာင္ျမင္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း သံုးသပ္ႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ ေစရန္ ျဖစ္သည္။
MBA with an emphasis in Human Resources Management ဘာသာရပ္တြင္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလွမ္း ဆိုင္ရာ နည္းနာမ်ား၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေရးကိစၥမ်ားကို နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေျဖရွင္းအုပ္ခ်ဳပ္နိုင္မွု၊ လူ ့စြမ္းအားကို ေကာင္းမြန္ ပိုင္ႏိုင္စြာ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မွု၊ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ လူမွုဆက္ဆံေရး မ်ားကိုပါ အေသးစိတ္ လက္ေတြ ့က်က် သင္ၾကားပို ့ခ်   ေပးလ်က္ရွိ သည္။
MBA with an emphasis in Information Technology Management တြင္အဓိကအားျဖင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ကမာၻအဆင့္မွီ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ အလိုက္သင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သင္ၾကားပို ့ခ်ေပး လ်က္ရွိသည္။
MBA with an emphasis in Marketing တြင္ Marketing Program ေကာင္းမ်ား ကိုစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ နုိင္ရန္၊မိမိထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္းသာမက ကမာၻအထိ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရန္ Marketing plan မ်ား Marketing Strategy မ်ားကိုနည္းမွန္လမ္းမွန္ က်င့္၀တ္တို ့ႏွင့္အညီ ေကာင္းမြန္စြာကို္င္တြယ္ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ သင္ၾကားေပး လ်က္ရွိပါသည္။
          MBA course တစ္ခုအတြက္ သင္တန္းကာမွာ အထူးျပဳလိုေသာ ဘာသာရပ္ေပၚမွုတည္ကာ (၁၃) လ မွ (၂၃) လ အထိ ၾကာျမင့္သည္။ MBA Course တြင္ ေက်ာင္းစာကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္ ၾကိဳးစားခ်င္ၾကေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ Daytime Program ၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရင္း အေတြ ့အၾကံဳနွင့္ စာေတြ ့ လက္ေတြ ့ကို ေပါင္းစပ္ကာ ေလ့လာ လိုေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားအတြက္ Evening Program စသည္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ 
 
MBA course အတြက္ Internship-Program (On-the-job-training) မ်ား
MBA course အတြက္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္Internship-Program မ်ား လည္းစီစၪ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။“အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိ ႏိုင္ပါသလား? ေက်ာင္းျပီးရင္ ဘာေတြဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရွိ ပါသလဲ? သင္ၾကားခဲ့သည္မ်ားက လုပ္ငန္းခြင္မွာဘယ္လို အက်ိဳးရွိမွာလဲ? အမွန္တ ကယ္ျပန္လည္ အသံုးခ်ႏိုင္ျပီး ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါ ရဲ ့လား ?” အစရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ မ်ားအတြက္ အဓိကေနရာက ပါ၀င္လာခဲ့သည္။အခ်ိဳ ့ဘြဲ ့ၾကိဳဒီဂရီ ရရွိျပီးေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားသည္ ေက်ာင္းဆက္လက္တက္ ရန္စီစၪ္ တတ္ၾကျပီး၊ အခ်ိဳ မွာ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ခ်င္ ၾကသည္။ အဆိုပါေမးခြန္းမ်ား အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျဖ ကိုေပးႏိုင္ဖို ့ရာ Webster University မွ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ ႏွင့္ Cha-Am Campus မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းျပပြဲမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စီစၪ္က်ုင္းပေပး လ်က္ရွိပါသည္။
          ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ တြင္အေမရိကန္ Webster ၏ Cha-Am Campus တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ျပပြဲႏွင့္လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ျပီးျဖစ္ သည္။ ဘြဲ ့ၾကိဳဒီဂရီတန္း ႏွင့္ဘြဲ ့လြန္မာစတာ ေက်ာင္းသား ၊ေက်ာင္းသူ မ်ားစြာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲ ခဲ့ၾကျပီး ေက်ာင္းသား/သူ ေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ နာမည္ၾကီး ထိပ္တန္း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ Multinational (MNCs) ကုမၸဏီမ်ား မွ အလုပ္သင္ ႏွင့္ အစမ္းခန္ ့ Trainee မ်ားေရြးျခယ္ ကာ လူေတြ ့စစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္လည္း Hotel, Fitness, Restaurant ႏွင့္ Medical sectors မ်ားမွ ကုမၸဏီ (၁၀)ခု ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ ၾကပါသည္။ Anantara Hua Hin Resort, Banyan Resort Hua Hin, Chiva-Som Resort, Dusit Thani Hua Hin, G Hua Hin Resort, Mahasamutr Luxury Villas Hua Hin, Sheraton Hua Hin Resort and Spa, True Arena Hua Hin (Sports Complex), Dean & Deluca (Global Food Business) and Bangkok Hospital Hua Hin အစရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားပါ၀င္ ခဲ့ပါသည္။
          အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ မေတြ ့ဆံုမွီ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၊ (၁၄) ရက္ေန ့တြင္ အခန္းေပါင္း (၁၀၂) ခန္းျဖင့္ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပီး အေသးစိတ္ၾကီးက်ပ္ေပးခဲ့ ျပီးျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားအတြက္ လူေတြ ့စစ္ေဆးမွု အေတြ ့အၾကံဳ မ်ားႏွင့္အတူ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မွု၊ နည္းစနစ္တက်ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားသာမက အလုပ္ရွင္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ခြင့္ စေသာ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ  ရရွိေစခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္း ျပပြဲ အတြက္လည္း အားတက္သေရာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေၾကာင္း လက္ရွိတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ မ်ားထံ မွသိရွိရပါသည္။
          ထို ့အျပင္ Thailand Campus ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၊ေအာက္တိုဘာလ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အတြက္ ၃၀ % မွ ၅၀ % အထိ ပညာသင္ဆုမ်ား ကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ MSI ႏိုင္ငံျခား ပညာေရး၀န္ေဆာင္မွုမွ တာ၀န္ယူ ေလွ်ာက္ထားေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေျခဆိုက္ Webster University Thailand campus  ၏ ပညာသင္ၾကားမႈအပိုင္းမ်ား၊   ပညာသင္ဆု ခံစားခြင့္ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဖြင့္ခိ်န္ကာလ မ်ားကို အေသးစိတ္သိလုိပါက Myanmar Search International (MSI) ႏုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ အမွတ္ (၂၃၄) ၊ ဒုတိယထပ္ (ညာ) ၊ ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၉၉၁၅၊ ၀၁-၂၅၀၉၂၉ ႏွင့္ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅၊၀၉-၄၂၀၀၃၇၆၁၆ သို႔ လူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္သည္။
 
Myanmar Search International (MSI) သမိုင္းအက်ဥ္း
Myanmar Search International (MSI) ႏိုင္ငံျခား ပညာေရး၀န္ေဆာင္မွု ကို (၂၀၀၆) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန့တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ သည္။ ႏိုင္ငံျခားတြင္ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားလိုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား အတြက္ ေတ်ာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္း အျပင္ ၊ မိမိကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ ထားေသာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ ့ေစရန္၊ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားမွုမ်ားကို ေႏြးေထြးပ်ဴငွာစြာ စြမ္းစြမ္းတမံ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေျဖရွင္းေပးလာခဲံ့ ရာ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ Webster University Thailand Campus ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ KDU University College (Penang) မ်ားမွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ The Most Outstanding Agent Award 2015 by WEBSTER , The Most Outstanding Agent Award 2015 by KDU(Penang)  တို ့ကို ရရွိခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ (၂၀၀၆) ခုႏွစ္ မွ (၂၀၁၆) ခုႏွစ္ (၁၀) ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေက်ာင္းသား/သူ ေပါင္း (၁၅၀) ေက်ာ္ခန္ ့ကို ပညာသင္ဆုမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေလွ်ာက္ထားေပးခဲ့သည္။ 

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.