မေလးရွားႏိုင္ငံ ပညာေရး အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (Malaysia Education))

မေလးရွားႏိုင္ငံ ပညာေရး အက်ဥ္းခ်ဳပ္
 

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား (၆) မ်ိဳးရွိသည္။
- Public Universities
- Private Universities
- Foreign University Branch Campuses
- Private Colleges
- International Schools
- Open and Distance Learning Institution

English စာဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ IELTS ရမွတ္ “Band 5.5” ႏွင့္အထက္ရွိရမည္

“မေလးရွားႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ကမ႓ာ႔ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကျမင့္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္တဲ့ အရည္အေသြးမီ Graduate Resource Personal ကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္တယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို အဓိကအေျခခံထားၿပီး သင္ၾကားေပးေနတာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးကို သင္ယူလို႔ရပါတယ္လို႔” Myanmar Search International (MSI) ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚစုစုလိႈင္မွ အႀကံျပဳပါတယ္။

အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း

အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအမ်ားဆံုးက စင္ကာပူလို႔ေျပာလို႔ရတယ္၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားမွာ ဘြဲ႕ရၿပီးတဲ့ ေက်ာင္းသား/သူအမ်ားစုက အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ စင္ကာပူ၊ မေလးရွားနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံေတြမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ခံစားခြင့္အေနနဲ႔ (USD 700) ကေန (USD 1000) ဝန္းက်င္ခန္႔ရၾကတယ္။ မိမိရတဲ့ဘြဲ႕ဟာ အရည္အေသြးမီၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳဘြဲ႕ဆိုရင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း လြယ္ကူပါတယ္။

အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီီး အႀကံဳျပဳခ်က္

မေလးရွား တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ေက်ာင္းေပါင္း (၄၀၀)ေက်ာ္ ဝန္းက်င္ရွိေသာ္လည္း Ministry of Higher Education (MOHE) ႏွင့္ Malaysia Qualifications Agency (MQA) တို႔မွ တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္သင့္သည္ဟု Myanmar Search International (MSI) မွ အႀကံျပဳသည္။ ၎တကၠသိုလ္မ်ား၏
ပညာေရးဆိုင္ရာဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ဘြဲ႕ ႀကိဳဒီဂရီတန္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ (၁၀)တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ၏ (၁) ဘာသာလွ်င္ ပွ်မ္းမွ်ရမွတ္ (၆၀) ႏွင့္ အထက္ရွိရမည္။ IGCSE ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ “Grade C” ႏွင့္ အထက္ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး “၅ ဘာသာ” ႏွင့္အထက္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၿပီး သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။
Public University ၁၀ ေက်ာင္းခန္႔ရွိၿပီး၊ ဘြဲ႕ႀကိဳဒီဂရီတန္း၊ ဘြဲ႕လြန္မာစတာတန္း သင္ၾကားေနတဲ့ Private Universities ႏွင့္ College ေက်ာင္းေပါင္း ၅၀ ခန္႔ရွိသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားမွာ မေလးရွားႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ Malaysia Qualifications Agency
(MQA) အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး “Over All Structure”  အရ “Tier 5 Excellent Award”  ႏွင့္ “Tier 4 Very Good Award” ကို လက္ခံရရွိထားၾကေသာ တကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ Talent, Resources and Governance, Focuses on Curriculum, Quality of Graduates, Graduate Satisfaction တို႔ ေပၚတြင္ တိုင္းတာစိစစ္၍သတ္မွတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ -
(1)    Tier 6: Outstanding
(2)    Tier 5: Excellent
(3)    Tier 4: Very Good
(4)    Tier 3: Good
(5)    Tier 2: Satisfactory
(6)    Tier 1: Weak   တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
ထို႔အျပင္ ဘာသာရပ္ တစ္ခုခ်င္းစီ၏အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး အဆင့္မ်ားကို ထပ္မံ၍သီးျခားသတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ပညာေရး အဆင့္အတန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္လ်က္ ရွိသည္။

ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား

“မေလးရွားႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ E-Learning System ကို ကူးေျပာင္းသင္ယူေနၾကၿပီး ျဖစ္တဲ့ အတြက္ Online ကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွာ account ၁ ခုစီရွိၾကတယ္။ အဲဒီ Account ကေတာ္ေတာ္ကို အေရးႀကီးတယ္။ ဆရာေတြက Homework, Assignment ေတြေပးရင္ အဲဒီကပဲေပးၿပီး၊ ကိုယ္က Assignment ေပးေတာ့မယ္ဆိုရင္လည္း online က ထပ္ရတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ Grade ေတြကိုလဲ ဆရာေတြက အဲဒီမွာပဲ တင္ထားေပးထားတယ္။ ဆရာေတြ သင္ခဲ့တဲ့ power point ေတြ၊ အျခားစာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကိုလည္း အဲဒီ account ကေနပဲ ယူရတယ္။ ဒီမွာက အကုန္လံုး Internet ၁ ခုနဲ႔ပဲ အလုပ္လုပ္ရတယ္။ အဲေတာ့ Internet မရွိရင္ ေနာက္ဆံုး စာၾကည့္ရတာကအစ အဆင္မေျပဘူး။ ေက်ာင္းကလည္း အင္တာနက္ကို ေကာင္းေကာင္း ပံ့ပိုးေပးထားတယ္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းသြားတက္မယ့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေန English Language နဲ႔ Computer Skills ကို ကြၽမ္းကြၽမ္းက်င္က်င္သင္ ထားသင့္တယ္။ Presentation Skills ႏွင့္ PowerPoint ကို ကြၽမ္းကြၽမ္းက်င္က်င္ လုပ္တတ္ဖို႔ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။

အဂၤလိပ္စာအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း

မိမိ ေလွ်ာက္ထားမဲ့ တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး IELTS (or) TOFEL ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမယ္။ (သို႔) သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတြရဲ႕ English Placement Test (EPT) ကို ေျဖဆိုၿပီး တက္ေရာက္လို႔ ရပါတယ္။

ဘာသာရပ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း (သို႔) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ယခင္ကျမန္မာေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ မိမိဝါသနာပါေသာ ဘာသာရပ္ထက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကိုသာေရြးခ်ယ္သင္ယူၾကပါတယ္။ ယခုေနာက္ပိုင္းမွာ မိမိဝါသနာပါတဲ့ ဘာသာရပ္ကို မိဘေတြက လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးလာၾကတဲ့အတြက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားအမ်ားစုဟာ IT, Engineering (Civil,
Mechanical, Electrical), Tourism & Hospitality, Architecture, Interior Design, Medicine စတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္လာၾကၿပီး လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳပါ ယူခ်င္တဲ့အတြက္ အလုပ္သင္ကာလ (Internship) ပူးတြဲပါတဲ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားလာၾကတယ္။

အၾကံျပဳခ်က္

ေက်ာင္းေလွ်ာက္ရာတြင္ Normal Process နဲ႔ေက်ာင္းေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ (၂) လ၀န္းက်င္ၾကာေပမယ့္ Scholarship ပညာသင္ႏွစ္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ ဘာသာရပ္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ (၃) လ ၀န္းက်င္ခန္႔ေစာၿပီး ေလွ်ာက္ထားဖို႔အႀကံျပဳပါတယ္။ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားအမ်ားစုမွာ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ (၁) ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ (၂) ႏွစ္ဦးစြာ ပညာသင္ယူၿပီး က်န္ရွိေနေသာ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားကို UK, USA, Switzerland, Canada, Australia စတဲ့ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာ သြားေရာက္ကူးေျပာင္းသင္ယူေနၾကတယ္။ မေလးရွား Foreign Branch Campuses မွာတက္ေရာက္ေန တဲ့ ေက်ာင္းသား/သူေတြက မေလးရွားႏိုင္ငံမွာပဲပညာကို ဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္သင္ၾကားၾကတယ္။
(ဥပမာ Nottingham (UK), Monash (Australia), Curtin (Australia) တို႔ကဲ့သို႔ေသာ တကၠသိုလ္မ်ား) တကၠသိုလ္အႀကိဳ Foundation တန္းအတြက္ ဆိုရင္လည္း ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ Pre University မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ CPU, CAL, IB, SAM တို႔မွာ (၁) ႏွစ္ခန္႔တက္ၿပီး ဘြဲ႕ဒီဂရီတန္းအတြက္ ႏိုင္ငံႀကီးေတြကို ကူးေျပာင္းၿပီးသင္ယူၾကတယ္။ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ တကၠသိုလ္အႀကိဳ Foundation တန္းပညာသင္ကုန္က်စရိတ္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းလခ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း (၁၂၀)၀န္းက်င္ ခန္႔ရွိတယ္။ ဘြဲ႕ဒီဂရီတန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးသည္ အထိ တက္ပါက စုစုေပါင္းက်ပ္သိန္း (၅၀၀) ဝန္းက်င္ ခန္႔ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး (၈)ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ (၁၀) ႀကိမ္အရစ္က် ေပးသြင္းႏိုင္တဲ့အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာၿပီး အရည္အေသြးမီတဲ့ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ဘြဲ႕ကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
မေလးရွားႏိုင္ငံမွာစၿပီး တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားမယ့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနနဲ႔ မိမိပညာသင္ၾကားမယ့္ ႏိုင္ငံေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ သိပ္မရင္းႏွီးေသးတဲ့ အတြက္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနနဲ႔ ေက်ာင္းရဲ႕ ပရ၀ုဏ္အတြင္း (၆)လ သို႔မဟုတ္ (၁) ႏွစ္ေလာက္ေနထိုင္ၿပီး က်န္ပညာသင္ႏွစ္မ်ားကို ေက်ာင္းရဲ႕အျပင္မွာ အုပ္စုဖြဲ႕အေဆာင္ငွားၿပီး ေနထိုင္သင့္ပါတယ္။ အျပင္အေဆာင္က ေက်ာင္းအေဆာင္ထက္ကုန္က်စရိတ္သက္သာ၍ ပိုၿပီး လြတ္လပ္တဲ့အတြက္ အျပင္ေဆာင္မွာေျပာင္းေရႊ႕ၿပီးေနထိုင္ဖို႔ အႀကံျပဳပါတယ္။
 

Comments

There are no comments

Post a comment