2017 ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္အတြက္ အေမရိကန္ Webster တကၠသိုလ္၏ ေက်ာင္းလခ (၁၀၀)

2017 ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္အတြက္ အေမရိကန္ Webster တကၠသိုလ္၏  ေက်ာင္းလခ (၁၀၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ကင္းလြတ္ခြင္႔ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ကို MSI မွ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး ျမိဳ႔ၾကီး (၂) ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္။
                  
ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္  အေမရိကန္ Webster တကၠသိုလ္၏ေက်ာင္းလခ ( ၁၀၀ ) % ကင္းလြတ္ခြင္႔ ပညာသင္ဆုေဆြးေႏြးမည္႔  အေမရိကန္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ  Novotel Hotel ၊ Mandalay Meeting Room တြင္ ၂၀၁၆ခုနစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ(၂၇) ရက္ (စေနေန႔) ေန႔လည္္(၁ ) နာရီမွ မြန္းလြဲ (၃)နာရီအထိလည္းေကာင္း ၊ မႏၱေလးျမိဳ႕  Sedona  Hotel ၊ Meeting Room တြင္  ၊ ၾသဂုတ္လ  (၂၈) ရက္(တနဂၤေႏြေန႔) ေန႔လည္ (၁) နာရီမွ မြန္းလြဲ (၄ ) နာရီအထိလည္းေကာင္း ၊ (၂ ) ရက္ဆက္တိုက္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၄င္းပြဲေန႔တြင္  တာ၀န္ရွိသူ Ms. Jaswani (International Enrollment Manager - Marketing and Recruitment Department) “ မွ လာေရာက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ MSIႏိုင္ငံျခားပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈသည္ Webster တကၠသိုလ္ ပညာသင္ဆု အမ်ားဆံုး ေလွ်ာက္ထားေပးေနသည္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက အေျခစိုက္တရား၀င္ကို္ယ္စားလွယ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိ MSI မွ ပညာသင္ဆုျဖင္႔ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား ဦးေရ ( 120) ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ ေဒၚစုစုလိႈင္ထံမွသိရွိရသည္။
                              
၄င္းေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တကၠသိုလ္၀င္တန္း(၁၀)တန္းေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား၊ IGCSE ၊ GCE “O” Level/ “A” Level ၊ အစုိးရတကၠသိုလ္နွင္႔ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ City & Guilds ၊ ABE (UK) နွင္႔ LCCI Level (3) ၊ နုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ Diploma/ Advance Diploma တက္ေရာက္ေနသူမ်ားစသည္႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားကို စိတ္၀င္စားသူမ်ား အခမဲ႔လာေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ျပီး (၁၀၀) % အေမရိကန္ပညာသင္ဆုမ်ားကုိ ျပည္႔စံုေသာပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားျဖင္႔     MSI Office   တြင္ၾကိဳတင္ လာေရာက္ စာရင္းေပးသြင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ၊  ၄င္းထုိင္းနုိင္ငံ Webster တကၠသုိလ္တြင္ ( Business  Administration  / Psychology / Management/ International Relations / International Business / Media Communications / Marketing / Advertising & Marketing Communications / Human Resource / IT & Management နွင္႔ Computer Science ) ဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ယူနုိင္ျပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေအာင္ျမင္ထားေသာ ပညာေရးအေထာက္အထားမ်ားအေပၚ မူတည္၍  (၁၀၀ % ) အျပင္ (၃၀%)  မွ ( ၅၀% ) အထိ ပညာသင္ဆုမ်ားကိုလည္း ေလွ်ာက္ထားရယူနုိင္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတကၠသုိလ္တြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ယူေနစဥ္ Webster တကၠသိုလ္၏ Study Abroad Program ျဖစ္သည္႔ ပင္မအေျခစိုက္ အေမရိကန္အပါအ၀င္ အေနာက္ဥေရာပရွိ  Webster တကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ ေက်ာင္းလခကို ထုိင္း ဘတ္ေငြျဖင္႔သာတက္ေရာက္ႏိုင္မည္႔ အခြင္႔အေရးျဖစ္ျပီး အသြားအျပန္ ေလယာဥ္ခ “Free Ticket” ျဖင္႔္စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  MSI မွ သိရွိရသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိသည္မ်ားကုိ အမွတ္ (၂၃၄) ၊ ဒုတိယထပ္ (ညာ) ေရႊဘံုသာလမ္း ၊ အလယ္ဘေလာက္ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ MSI ရံုးခန္း သုိ႔ လူကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉- ၄၂၀၀၃၇၆၁၆  ၊  ၀၁-၂၅၀၉၂၉ ၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔လညး္ေကာင္း လာေရာက္ေလွ်ာက္ထား စံုစမ္းေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။
 

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.