1184b2_c0bcd83f4f474650805a8f93da97b726.jpg_srz_979_652_85_22_0_.50_1_.20_0_.00_jpg_srz_.jpg

သိပၸံဘာသာရပ္ဘြဲ႔ရရွိထားျပီးသူမ်ား Medical Microbiology မာစတာတန္းဘြဲ႔ဒီဂရီကိုMSIတြင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

သိပၸံဘာသာရပ္ဘြဲ႔ ရရွိထားျပီးသူမ်ားအတြက္ Medical Microbiology မာစတာတန္း ဘြဲ႔ဒီဂရီကို MSI တြင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
 
                         အဂၤလန္ႏိိုင္ငံရွိ “University of Bristol” ၏သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင္႔ ေဆးပညာဘာသာရပ္မ်ားကိုသာ အထူးျပဳသင္ၾကားပို႔ေပးလ်က္ရွိေသာ မေလးရွားႏိုင္ငံ  ပီနန္ျမိဳ႕ Kadah ျပည္နယ္ရွိ Aimst University သည္ မေလး၇ွား ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (MQA) မွ “Very Good  Award “ ဆု ၊ “Global Leadership Award in Education Sector, World Education Congress Award, Malaysian Business Industry Excellence Award” ဆုကို ရရွိထားျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သိပၸံဘာသာကို အေျခခံေသာ ဘြဲ႔ဒီဂရီတစ္ခုခုရရွိထားျပီးသူမ်ား ၊ Bachelor in Microbiology ( Hons) ျပီးသူမ်ားအတြက္ “Medical microbiology” ဘာသာရပ္ကို မာစတာတန္းအတြက္ တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သင္တန္းကာလၾကာျမင္႔ခ်ိန္မွာ - (၁) ႏွစ္ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းလခ ကုန္က်ေငြမွာ အရစ္က်ခြဲသြင္းႏိုင္ေသာစနစ္ျဖင္႔ သိန္း (၆၀) ေက်ာ္၀န္းက်င္သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search International ( MSI  )  ႏိုင္ငံျခား ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ေဒၚစုစုလိႈင္ထံမွ သိရွိရပါသည္။     
                      MSc Medical Microbiology ဘြဲ႔ဒီဂရီ၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ Research  ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ျပီး Assessment အေနျဖင္႔ Thesis ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္ Medical Bacteriology , Medical Virology , Medical Mycology ,  Medical Biotechnology , Medical Biosensors , Bioinformatics and Genetic Engineering စသည္႔ဘာသာရပ္မ်ားကိုပါေလ႔လာသင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ Thesis ျပဳလုပ္ရျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရွိသူ Supervisor မ်ားမွ ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႔ဒီဂရီရယူႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိလုပ္ေဆာင္ထား သည္ Project ေအာင္ျမင္ျပီးဆံုးျပီး ၄င္းProject အတြက္ စာတမ္းဖတ္ ပြဲျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္း Medical microbiology ဘာသာရပ္သည္ ကူးစက္ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရျခင္း ၊ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း  ကုသရျခင္း တို႕ႏွင္႔ဆက္ႏြယ္ေနသည္႔ ေဆးပညာႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ဘာသာရပ္ခြဲ  တစ္ခုျဖစ္ျပီး ကူးစက္ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားက္ို ျဖစ္ေစသည္႔ ဘတ္တီးရီးယား , ကပ္ပါးေကာင္, မႈိ , ဗိုင္းရပ္စ္ ,  (Bacteria, Fungi , Parasites , Viruses ) စသည္႔ ေသးငယ္သည္႔ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားကို အထူးျပဳေလ႔လာရသည္႔ ဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။   
                                        Aimst University မွ  MSc Medical Microbiology ဘြဲ႔ရထားျပီးသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင္႔အလမ္းမွာ- General health Practice , Specialist Practice & University Teaching အေနျဖင္႔ medical , dental , pharmacy , nursing and physiotherapy ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း ၊သုေတသန ( Research )   ျပဳလုပ္ရျခင္း တို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက MSI နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈရံုးခန္း  အမွတ္(၂၃၄)၊ ဒုတိယထပ္(ညာ)၊ ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္)၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁- ၂၅၀၉၂၉ ၊ ၀၉-၄၂၀၀၃၇၆၁၆ ၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔  ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.