“(MSI) မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ “ပညာသင္ဆုႏွင္႔ ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးမ်ား ေပးအပ္မည္႔ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးျပပြဲၾကီး“

“(MSI)မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ “ပညာသင္ဆုႏွင္႔ ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးမ်ား  ေပးအပ္မည္႔ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးျပပြဲၾကီး“ကိုျမိဳ႕ၾကီး(၃)ျမိဳ႕တြင္(၃) ရက္

ဆက္တိုက္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္”

 
Myanmar Search International (MSI ) Education Consultancy Services Co.,Ltd. မွ ႀကီးမွဴး၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၄)ရက္နံနက္ (၁၀)နာရီ မွေန႔လည္ (၁) နာရီရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္ပဲခူးခန္းမ၊
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၂၅)ရက္ ေန႔လည္(၂)နာရီ မွညေန (၅)နာရီမႏၱေလးၿမိဳ႕ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္ Ballroom ၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၂၆)ရက္ေန႔လည္ (၁)နာရီမွ ညေန (၅)နာရီေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ Royal Starဟိုတယ္ Ballroom တို႔တြင္ (၃)ရက္ဆက္တိုက္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီးဘြဲ႔ဒီဂရီတန္း၊ ဘြဲ႔လြန္တန္း တက္ေရာက္မည္႔ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ(Admission Officers)မ်ားကိုယ္တိုင္ (one to one Discussion)တစ္ဦးခ်င္းတုိက္ရိုက္ေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းMyanmar Search International (MSI) ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာေဒၚစုစုလႈိင္ထံမွ သိရွိရသည္။
                 
၄င္းပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကိုႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ကမၻာ႔ထိပ္သီးတကၠသိုလ္/ ေကာလိပ္ မ်ားျဖစ္သည္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိအေမရိကန္တကၠသိုလ္ Webster University ၊ဥေရာပႏိုင္ငံရွိ LSC Malta ၊စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ Kaplan Higher Education Academy ၊ PSB Academy ၊ TMC Academy ၊ SIM Global Education၊ MDIS ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ  Taylor’s University ၊ Curtin University (Sarawak) ၊ SEGi University ၊ Aimst University ၊  KDU University College ၊INTI University & Collegeတို႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ “Pre-University and Foundation Programmes, Engineering, Medical & Health Science, IT & Computing, Business, Humanities/ Arts & Social Sciences, Fashion Design, Interior Design, Architecture, Culinary Arts, Hospitality and Tourism Management, Accounting, Mass Communication”စသည္႔ ဘာသာရပ္ေပါင္းမ်ားစြာထဲမွ မိမိႏွစ္သက္ေသာဘာသာရပ္ကိုေရြးခ်ယ္၍ ပညာသင္ဆုေငြမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏို္င္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္္ လိုအပ္သည္႔ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတြက္IELTS Courseမ်ား၊ English Proficiency Test(EPT) မ်ားေျဖဆိုျခင္း၊ “Aptitude Test”ေျဖဆိုျခင္းတို႕ကိုစိတ္ ေက်နပ္သည္အထိအခမဲ႔ Counseling ျပဳလုပ္ႏို္င္၍”အခမဲ”့ေျဖဆိုနိုင္ၿပီးေျဖဆိုလိုသူမ်ား၄င္းပြဲေန႔တြင္စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ပါသည္။
                  
ပညာသင္ဆုေငြေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ေက်ာင္းလခ၏( 30%, 40 %, 50 %, 75%, 80% & 100%) အထိကင္းလြတ္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည့္အျပင္ ၀င္ေငြရအလုပ္သင္ကာလႏွင္႔ Work-ready ျဖစ္ေစေသာ Programs မ်ားကိုတြဲဖက္သင္ၾကားေပးသည္႔တကၠသိုလ္မ်ား၊ ကမၻာ့ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားအားလံုးမွွအသိအမွတ္ျပဳသည္႔  (ကေနဒါ ၊ၾသစေၾတးလ်၊ အဂၤလန္ ၊ အေမရိကန္၊ ဆြစ္ဇာလန္္) ႏိုင္ငံတ႔ို၏ တကၠသိုလ္အႀကိဳ Foundation Programမ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအသီးသီး၏ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွုအေသးစိတ္ေဆြးေႏြးေပးမည္္ျဖစ္သည္။
              
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူမ်ားမွာ-HNDေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊(၉)တန္းေအာင္/ (၁၀)တန္းေအာင္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား, IGCSE , GCE O Level , ALevel, Sec-3, Sec- 4, ABE (UK), LCCI Level-3 ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳဘြဲ႔ဒီဂရီတစ္ခုခုရရွိျပီးသူမ်ားျဖစ္ျပၤီး ၄င္းပြဲေန႔တြင္ျပည္႔စံုေသာ ပညာေရးအေထာက္ အထားဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတစ္ပါတည္းယူေဆာင္လာရန္ႏွင့္အေသးစိတ္သိရွိလုိပါကMyanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ရံုးခန္းအမွတ္ (၂၃၄)  ဒုတိယထပ္ (ညာ) ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ပန္းပဲတန္းျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၅၀၉၂၉ ၊ ၀၉-၄၂၀၀၃၇၆၁၆ ၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅  သုိ႔ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
 
                             
*****ေလးစားအပ္ပါေသာစာနယ္ဇင္းနယ္ပယ္မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားရွင္႔
အထက္ပါျမန္မာေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္အက်ိဳးရွိေသာပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအမ်ားသူငါွသိေစရန္ ျဖန္႔ေ၀ကူညီေပးသျဖင္႔ MSI Education မိသားစုမွ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.