အေမရိကန္ပညာေရးႏွင္႔ ပညာသင္ဆု ေဆြးေႏြးပြဲၾကီးကို MSI မွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင္႔ မႏၱေလးျမိဳ႕တိုိ႕တြင္ က်င္းပ

                         
  အေမရိကန္ပညာေရးႏွင္႔ ပညာသင္ဆု ေဆြးေႏြးပြဲၾကီးကို MSI မွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင္႔ မႏၱေလးျမိဳ႕တိုိ႕တြင္ က်င္းပျပီးစီးခဲ႕ျခင္း

 ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ကမာၻ႕ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္သည္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ Webster University ႏွင့္ Myanmar  Search  International  (MSI)  Education Consultancy Services Co., Ltd. တုိ႔ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ “Webster တကၠသိုလ္၏ဘာသာရပ္မ်ား ၊ အေမရိကန္ပညာေရးႏွင္႔ ပညာသင္ဆုမ်ား အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲၾကီး ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ  Novotel Hotel ၊ Mandalay Meeting Room တြင္ ၂၀၁၆ခုနစ္ ၊ ေမလ(၂၈) ရက္ (စေနေန႔) ေန႔လည္္(၂ ) နာရီမွမြန္းလြဲ (၄)နာရီအထိလည္းေကာင္း ၊ မႏၱေလးျမိဳ႕  Swan Hotel ၊ Yandanar Room တြင္  ေမလ (၂၉) ရက္(တနဂၤေႏြေန႔) နံနက္ (၁၀) နာရီမွ မြန္းလြဲ (၁၂ ) နာရီအထိ (၂) ရက္ဆက္တိုက္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးစီးျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း ၊ ၄င္းပညာသင္ဆုမ်ားကို 2016 ( August ) လေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္အတြက္ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ MSI တြင္ အျမန္ဆံုးလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ ေဒၚစုစုလိႈင္ထံမွသိရွိရသည္။
                            ၄င္းေဆြးေႏြးပြဲၾကီးတြင္ Webster တကၠသိုလ္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ စိန္႔လူး၀စ္ျပည္နယ္ မစ္ဆူရီျမိဳ႕တြင္ ၁၉၁၅ ခုနစ္မွ စတင္္ခ႔ဲရာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္တိုင္ Liberal Arts ကို အထူးျပဳေသာဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားျပီး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းခြဲေပါင္း (၈)ခုျဖင္႔ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊  ထိုင္းႏို္င္ငံရွိ Webster တကၠသိုလ္တြင္ ဘြဲ႔ဒီဂရီတန္းအတြက္ (၄) ႏွစ္ၾကာႏွင္႔ မာစတာတန္းအတြက္ (၁၅)လ ၾကာျမင္႔မည္ျဖစ္ျပီး ပညာသင္ဆု  ခံစားခြင္႔မွာ ေက်ာင္းလခမွ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ကင္းလြတ္ခံစားခြင္႔ စနစ္ျဖင္႔ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းပညာသင္ဆုမ်ားကို (၂၀၁၆) ၾသဂုတ္လ ႏွင္႔ ေအာက္တုိဘာလတြင္ တက္ေရာက္မည္႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကိုေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထို႔အျပင္ ၄င္းတကၠသိုလ္တြင္ “Study Abroad Program” ႏွင္႔ “Transfer Program” ဟုရွိရာ “Study Abroad Program” မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ Home Campus မွ အျခားေသာဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားရွိ Webster တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အသြားအျပန္ ေလယာဥ္ လက္မွတ္စရိတ္ကို Webster တကၠသိုလ္မွ ကုန္က်မည္ျဖစ္ျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ ေက်ာင္းလခ ပညာသင္စရိတ္ျဖင္႔ သြားေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ၊ “ Transfer Program” မွာ မိမိတက္ေရာက္္ခဲ႕သည္႔ Home Compus မွတဆင္႔ Webster ၏ အျခားေသာဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေက်ာင္းခြဲမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရယူႏိုင္ျပီး ကုန္က်စရိတ္ေငြမွာ မိမိသြားေရာက္မည္႔ႏိုင္ငံ၏ ေငြးေၾကးႏႈန္းအတိုင္းသာ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊  ၄င္းအတြက္ Visa ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းအၾကံေပး လမ္းညႊန္မူမ်ားကိုလည္း Webster တကၠသိုလ္ ထိုင္း Campus တြင္ စီစဥ္ေပးေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ MSI ႏိုင္ငံျခားပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွသိရသည္။               
                           ၄င္းပညာသင္ဆုမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ(၁၀)တန္းေအာင္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား  ၊ GCE (O) Level / (A) Level / မွေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ၊ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္- IELTS (6.0) ၊ (သို႔) TOEFL (550) (paper base) ႏွင္႔ မာစတာတန္းအတြက္ IELTS(6.5) (သို႕)TOEFL(575) ျဖစ္ျပီး IELTS /TOEFL မရွိပါကWebster တကၠသိုလ္၏   English Placement Test (EPT) ကုိ (MSI) ရံုးခန္းတြင္ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္း၍ ေျဖဆုိနုိင္ေၾကာင္းႏွင္႔ဘြဲ႔ဒီဂရီတန္း၊ မာစတာတန္းအတြက္  ပညာသင္ဆုမ်ားမွာ-  (၃၀%) (၄၀%) (၄၅%) (၅၀%)ရွိေၾကာင္းကို MSI ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာေဒၚစုစုလွိဳင္မွ ေဆြးေႏြးေပးခဲ႔ျပီး  အေသးစိတ္ထပ္မံစံုစမ္းေဆြးေႏြးလုိလွ်င္ Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈရံုးခန္း အမွတ္ (234)  ဒုတိယထပ္ (ညာ) ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ပန္းပဲတန္းျမိဳ႔နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၅၀၉၂၉ ၊ ၀၉- ၄၂၀၀၃၇၆၁၆ ၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း ၂၀၁၆ ခုနစ္ ေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားကုိ MSI တြင္ မည္သူမဆို လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ထပ္မံသိရွိရသည္။
 

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.