fb-design2.jpg

Myanmar Search International မွ ဦးစီးက်င္းပသည့္ ၂၀၁၆ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲၾကီး

(၄)ႀကိမ္ေျမာက္(MSI)၏ႏိုင္ငံတကာပညာသင္ဆုေလွ်ာက္လႊာေခၚယူုျခင္းႏွင္႔ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲၾကီးကိုရန္ကုန္၊မႏၱေလးျမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ (၂)ရက္ဆက္တိုက္

က်င္းပမည္။

 
Myanmar Search International (MSI ) Education Consultancy Services Co.,Ltd. မွ ႀကီးမွဴး၍ (၄) ႀကိမ္ေျမာက္ႏိုင္ငံတကာပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကိုရန္ကုန္ျမိဳ႕ ႏွင္႔ မႏၱေလးျမိဳ႕တို႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထူးခ်ြန္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကိုအထူးပညာသင္ဆုမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းပညာသင္ဆုမ်ားကို ဘြဲ႔ႀကိဳတန္း (Undergraduate)/ ဘြဲ႔လြန္တန္း( Graduate) တက္ေရာက္မည္႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ(Admission Officers)မ်ားကိုယ္တိုင္ (one to one Dicsussion)တစ္ဦးခ်င္းတုိက္ရိုက္ေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္ျပီး  (၂၀၁၆)ခုနစ္ပညာသင္ဆုမ်ားေလွ်ာက္ထားလိုပါကပညာသင္ဆုရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားကို၄င္းပြဲတြင္ တၿပိဳင္နက္တည္းတြက္ခ်က္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။
၄င္းပညာေရး ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူပြဲႀကီးကိုရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္ ကုန္းေဘာင္ႏွင္႔ တေကာင္းခန္းမတြင္ ၂၀၁၅ခုနစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ(၅) ရက္ (စေနေန႔) နံနက္(၁၀) နာရီမွမြန္းလြဲ (၁)နာရီအထိလည္းေကာင္း၊ မႏၱေလးျမိဳ႕ စြမ္းဟိုတယ္ခန္းမတြင္ ဒီဇင္ဘာလ (၆) ရက္(တနဂၤေႏြေန႔) မြန္းလြဲ (၁) နာရီမွ ညေန (၄)နာရီအထိ (၂) ရက္ဆက္တိုက္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံတကာအသိမွတ္ျပဳ ကမၻာ႔ထိပ္သီးတကၠသိုလ္/ ေကာလိပ္ မ်ားျဖစ္သည္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိအေမရိကန္တကၠသိုလ္ Webster University ၊ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ Kaplan Higher Education Academy ၊ PSB Academy ၊ TMC Academy ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ  Taylor’s Universirty ၊ SEGi University ၊ Aimst University ၊  KDU University College ၊ Reliance College၊  တို႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းMyanmar Search International (MSI) ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာေဒၚစုစုလႈိင္ထံမွ သိရွိရသည္။
 ၄င္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ Pre-University and Foundation Programmes, Engineering s, Medical & Health Science, IT & Computing, Business, Humanities/ Arts & Social Science, Fashion Design, Interior Design, Architecture Programmesစသည္႔ ပရိုဂရမ္မ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္႔ ဘာသာရပ္ေပါင္းမ်ားစြာထဲကမွ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ဘာသာရပ္ကိုေရြးခ်ယ္၍ ပညာသင္ဆုမ်ားေလွ်ာက္ထားႏို္င္ျပီးျမန္မာႏိုင္ငံမွေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္္လိုအပ္သည္႔ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္လည္း IELTS Course မ်ား၊ English Placement Test မ်ားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႕ကိုစိတ္ေက်နပ္သည္အထိအခမဲ႔ Counselling  ျပဳလုပ္ႏို္င္ျပီးဘာသာရပ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ Aptitude Test မ်ားကို၄င္းပြဲေန႔တြင္ စာရင္းေပးသြင္းျပီးMSI ရံုးခန္းတြင္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။
ပညာေရးျပပြဲႀကီးသို႔ လာေရာက္ေလ႔လာျခင္းျဖင္႔ ရရွိႏိုင္မည္႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ- Diploma (80%) ၊  Undergraduate (50%)၊ Master(45%)ပညာသင္ဆုမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျခင္း၊ေက်ာင္းတက္ရင္းႏွင္႔၀င္ေငြရတရား၀င္အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ႏိုင္ၿပီးေက်ာင္းၿပီးဆံုးသည္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာရွိ Partner Companies  မ်ားတြင္အလုပ္ရရွိရန္ အာမခံသည္႔ Hotel & Tourism ဘာသာရပ္၊ ေဆးပညာဘာသာရပ္ႏွင္႔ စီးပြားေရးဘာသာရပ္မ်ားကိုမိမိလက္ရွိတက္ေရာက္ေနသည္႔ Campus မွတဆင္႔ UK, USA, Japan, Australia,Switzerlandအစရွိသည္႔ႏိုင္ငံႀကီီး္မ်ားသို႔ Studay Abroad & Transfer    Program မ်ားျဖင္႔ လြယ္ကူစြာကူးေျပာင္းႏိုင္သည္႔ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ေခတ္မီနည္းပညာ IT ဘာသာရပ္၊ Interior Design၊Fashion Design စီးပြားေရးဘာသာရပ္မ်ားကို Double Majorျဖင့္ တြဲဘက္သင္ယူႏိုင္သည္႔ ေက်ာင္းမ်ား၊ Civil & Construction , Architecture, Mechanical, Electrical, Engineering ဘာသာရပ္မ်ားကို ၀င္ေငြရအလုပ္သင္ကာလႏွင္႔ Work-ready ျဖစ္ေစေသာ Programs မ်ားကိုတြဲဘက္သင္ၾကားေပးသည္႔တကၠသိုလ္မ်ား၊ ကမၻာ့ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားအားလံုးမွွအသိအမွတ္ျပဳသည္႔  (ကေနဒါ၊ၾသစေၾတးလ်ား၊အဂၤလန္ ၊ အေမရိကန္၊ဆြတ္ဇာလန္္) ႏိုင္ငံတ႔ို၏ တကၠသိုလ္အႀကိဳ Foundation Program မ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအသီးသီး၏ Admission  Officersတို႔မွ (Scholarships & Opportunities) မ်ားကိုအေသးစိတ္သိရွိမည္္ျဖစ္သည္။
ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူမ်ားမွာ- ဆယ္တန္းေအာင္ ,IGCSE , GCE O  Level ၊ A Level , ဘြဲ႔ရျပီးသူမ်ားတို႔ျဖစ္ျပၤီး    ၄င္းပြဲေန႔တြင္ျပည္႔စံုေသာပညာေရးအေထာက္အထားဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားတစ္ပါတည္းယူေဆာင္လာပါကတိုက္ရိုက္ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထား ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္စံုစမ္းေဆြးေႏြးလုိပါက Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ရံုးခန္းအမွတ္ (234)  ဒုတိယထပ္ (ညာ) ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ပန္းပဲတန္းျမိဳ႔နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၉၉၁၅၊ ၀၁-၂၅၀၉၂၉၊၀၉-၅၁၀၃၉၁၅သုိ႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
ေလးစားအပ္ပါေသာစာနယ္ဇင္းနယ္ပယ္မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားရွင္႔
အထက္ပါျမန္မာေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္အက်ိဳးရွိေသာပညာသင္ဆုသတင္းကိုအမ်ားသူငွာသိေစရန္ ျဖန္႔ေ၀ကူညီေပးသျဖင္႔ MSI မိသားစုမွ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.