ေက်ာင္းတက္ရင္း လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အႀကံဳပါရယူႏုိင္မည္႔ TMC Academy ႏွင့္ MSI တုိ႔၏ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ

ေက်ာင္းတက္ရင္း လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အႀကံဳပါရယူႏုိင္မည္႔

TMC Academy ႏွင့္ MSI တုိ႔၏ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ
 
             စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ Council for Private Education (CPE) ၏ Edutrust ကို ေလးႏွစ္ဆက္တုိက္ ရရွိထားေသာ TMC Academy တြင္ စီးပြားေရးဘာသာရပ္၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဘာသာရပ္ႏွင့္ IT ဘာသာရပ္မ်ားကို စိတ္ပါ၀င္ စားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ TMC Academy ႏွင့္ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ (၈)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ Myanmar Search International (MSI) ႏုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိေဆြးေႏြးပြဲကို (၂၀၁၅) ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၃၀) ရက္တြင္ MSI ရံုးခန္းျဖစ္ေသာ အမွတ္ (၂၃၄) ၊ ဒုတိယထပ္ (ညာ) ၊ ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ၊ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၌ မြန္းလဲြ (၂) နာရီမွ ညေန (၅) နာရီအထိ ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search International ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ေဒၚစုစုလႈိင္ထံမွ သိရွိရသည္။

              ထုိေဆြးေႏြးပဲြတြင္ Hospitality & Tourism Management ၊ Business Studies ၊ Infocomm Technology ႏွင့္ GCE O-Level စသည္႔ဘာသာရပ္မ်ားကို အဓိကေဆြးေႏြးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ Bundle Grant (SGD 2800) မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တစ္ခါတည္း ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ Special Application Fee အတြက္ စင္ကာပူေဒၚလာ (၉၆.၃၀) သာ က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံ သိရွိရသည္။

              TMC Academy သည္ (၁၉၈၁) ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ University Of Greenwish၊ Liverpool John Moores University၊ University Of London(UOL)၊ University of Gloucestershire၊ University of Missouri-Kansas City ႏွင့္ University of Northampton တို႔ျဖင္႔ခ်ိတ္ဆက္ထားျပီး ႏုိင္ငံေပါင္း (20) ေက်ာ္မွ နုိင္ငံတကာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္လ်က္ ရွိကာ ၎တကၠသိုလ္တြင္ English Language / Business / Information Technology (Web Development , Networking , Games Development ) / Psychology / Law / Mass Communications / Tourism & Hospitality / Accounting and Finance ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ဒီပလုိမာတန္း၊ ဒီဂရီတန္းမ်ားႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္ (Master) တန္းမ်ားအတြက္ သင္ယူနုိင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
၎ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား၊ GCE “O” Level/ “A” Level/ IGCSE/ HND တက္ေရာက္ဆဲ/ တက္ေရာက္ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ား/အစုိးရတကၠသိုလ္မ်ားတြငတက္ေရာက္ဆဲ/တက္ေရာက္ ျပီးဆံုးေအာင္ျမင္ျပီးေသာေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူမ်ားလာေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္ကာ ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ေရာက္ ခ်င္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ MSI ၏ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၉၉၁၅၊ ၀၁-၂၅၀၉၂၉၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔ဖုန္းဆက္၍ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံသိရွိရသည္။
 
 
 

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.