ၾသစေၾတးလ် Curtin တကၠသုိလ္၏ Diploma in Commerce ဘာသာရပ္ကို MSI တြင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီ

ၾသစေၾတးလ် Curtin တကၠသုိလ္၏ Diploma in Commerce ဘာသာရပ္ကို MSI တြင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီ

 
တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအလ်င္အျမန္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ၂၁ ရာစု၏ အရွိန္အဟုန္တြင္ အမီ လိုက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခခံပညာအထက္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဘဲြ႕ဒီဂရီတစ္ခုရွိရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ရာတြင္ စီးပြားေရးကို စိတ္ဝင္စားေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဘဲြ႕ဒီဂရီအထိရယူရန္မလုိဘဲ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ Diploma in commerce ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးဒီပလုိမာတစ္ခုတည္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးေလာကကို ၀င္ေရာက္ ႏုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ကို အခ်ိန္ကာလ (၈) လအတြင္း ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရွိ Curtin University ၏ ေက်ာင္းခြဲျဖစ္ေသာ Curtin University Singapore တြင္ရရွိႏုိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search Intenational (MSI) ႏုိင္ငံျခားပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚစုစုလႈိင္ထံမွ သိရွိရသည္။
          ထို Diploma Course တြင္ စီးပြားေရးအတြက္အေျခခံက်ေသာ အုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္သည္႕ Marketing၊ Accounting၊ Business law၊ Economics၊ Management ႏွင့္ Business Information Systems စသည့္ဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ “အနာဂတ္မွာ ကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးကို စနစ္က်က်ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ခ်င္တဲ့ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ တတ္သင့္တဲ့ Diploma သင္တန္းျဖစ္ျပီး Diploma in commerce က ပထမႏွစ္တကၠသိုလ္သင္တန္းနဲ႕ညီတဲ့အတြက္ သင္တန္းျပီးတဲ့အခါ Curtin University အျပင္ တျခားမိမိႏွစ္သက္ေသာ Curtin ရဲ႕ partner university ေတြမွာ Bachelor degree တန္းကို ဆက္ၿပီးေလ့လာႏိုင္မည္” ဟု MSI မွ မန္ေနဂ်င္း ဒါရုိက္တာ ေဒၚစုစုလိႈင္ထံမွ သိရွိရသည္။
Curtin university သည္ စင္ကာပူပညာေရးအစိုးရ၏ အသိအမွတ္ျပဳ Edutrust လက္မွတ္ ရရွိထားေသာ တကၠသုိလ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ Curtin university သည္ 2014 Academic Ranking of World Universities ၏ စစ္တမ္းမ်ားအရ ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုးတကၠသိုလ္တြင္ Top 2% အတြင္းရပ္တည္ေနၿပီး globe university တစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ Singapore campus အျပင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ Perth ႏွင့္ Sydney တို႕တြင္လည္းေကာင္း၊ မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ Sarawak တုိ႔တြင္လည္းေကာင္း university ၏ campus မ်ားရွိၿပီး ၎ campus မ်ားသို႔ semester အလုိက္ လြယ္ကူစြာ ကူးေျပာင္းသင္ယူႏုိင္သည္။ ေက်ာင္းတြင္တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္လည္း wifi အင္တာနက္အား အခမဲ့ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား အတန္းလြတ္ခ်ိန္တြင္ နားေနရန္အတြက္ student lounge လည္း ထားရွိေပးထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ student locker, shower facilities ႏွင့္ အားကစားအတြက္ Fitness center စသည့္ faciities မ်ားပါ ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ Student discussion rooms မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီစာၾကည့္တိုက္ကိုလည္း university campus အတြင္းတြင္ ထားရွိေပးထားသည္။
ထုိ Diploma ကိုေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ အနည္းဆံုး အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း IELTS  ရမွတ္ 5.5 ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခခံပညာအထက္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။ “စီပြားေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ Diploma ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီ diploma ရရွိထားသူတစ္ဦးသည္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားပါ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ Diploma of commerce ရရွိထားသူ တစ္ဦးရဲ႕ ပ်မ္းမွ်အနိမ့္ဆံုးလစာက တစ္လကို စင္ကာပူေဒၚလာ 1,900 ဝန္းက်င္ရရွိမယ္” ဟု MSI မွသိရွိရသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏အလွအပကိုခံစားရင္း အခ်ိန္တိုအတြင္း ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ တကၠသိုလ္ တစ္ခုတြင္ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ diploma တစ္ခုရယူရန္စိတ္ဝင္စားေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္း၀င္ခြင္႔သတ္မွတ္ခ်က္ အျပည္႔အစံု၊ ေက်ာင္းလခအျပည္႔အစံု၊ တိက်ေသာ ေက်ာင္းလခမ်ား၊ ဘာသာရပ္မ်ားအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ သိရွိလုိပါက Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ အမွတ္(234) ဒုတိယထပ္(ညာ) ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ပန္းပဲတန္းျမိဳ႔နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၉၉၁၅၊ ၀၁-၂၅၀၉၂၉၊၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔ေမးျမန္းနုိင္သည္။

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.